Zmarł arcybiskup z Łopiennika Górnego

6 czerwca w wieku 97 lat zmarł arcybiskup senior Bolesław Pylak, urodzony w Łopienniku Górnym, od zawsze związany z Ziemią Krasnostawską. – Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i chwilach naszej gminy – podkreśla Artur Sawa, wójt Łopiennika Górnego.

Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości wyjechał do Tarnowskich Gór, gdzie uczęszczał do gimnazjum i liceum. Maturę zdawał jako eksternista w czasie II wojny światowej. W 1943 r. wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, które w tym czasie mieściło się w Krężnicy Jarej. 29 czerwca 1948 r. został wyświęcony na kapłana i rozpoczął pracę jako wikariusz parafii Nałęczów.

W 1949 r. rozpoczął studia na wydziale teologicznym KUL, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej (1953). W 1952 r. rozpoczął pracę w KUL jako młodszy asystent przy katedrze teologii dogmatycznej, prowadząc równocześnie zajęcia w Lubelskim Seminarium Duchownym. Od 1959 r. był wicerektorem seminarium duchownego. W 1961 r. został kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej w Lublinie. 14 marca 1966 r. został mianowany biskupem tytularnym Midiki i sufraganem lubelskim. Konsekrowany w katedrze lubelskiej 29 maja 1966 r. przez bp. Piotra Kałwę. Pełniąc obowiązki biskupie, kontynuował pracę naukową.

W 1969 r. habilitował się z zakresu teologii dogmatycznej. Po otrzymaniu nominacji na docenta został kierownikiem katedry teologii dogmatycznej. W 1978 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. profesora zwyczajny teologii. W lipcu 1974 r. po śmierci bp. Piotra Kałwy został wybrany wikariuszem kapitulnym. 27 czerwca 1975 r. mianowany został biskupem lubelskim, a od 20 lipca 1975 r. objął rządy diecezją. 25 marca 1992 r. podniesiony został do godności Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego.

29 czerwca 1992 r. otrzymał z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II paliusz metropolity, a 2 lipca 1992 r. miało miejsce uroczyste objęcie urzędu arcybiskupa metropolity. Zgodnie z wymogiem prawnym po ukończeniu 75. roku życia w 1996 roku złożył rezygnację z urzędu. 14 czerwca 1997 r. został zwolniony z obowiązków i przeniesiony w stan emerytalny. Zmarł 6 czerwca w wieku 97 lat.

– Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka. Odszedł od nas wielki człowiek. Urodzony w 1921 roku w Łopienniku. Bardzo związany z naszą parafią Łopiennik. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach i chwilach naszej gminy, np. w 1991 r. w uroczystościach odpustowych oraz 25-leciu sakry biskupiej, w 1995 r. w Święcie Konstytucji 3 Maja i poświęceniu sztandaru Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, w 1998 r. w jubileuszu 70-lecia OSP Krzywe, w 1998 r. w poświęceniu nowo wybudowanej szkoły w Łopienniku Nadrzecznym oraz w sakramentach bierzmowania. Niech odpoczywa w pokoju – mówi Artur Sawa, wójt Łopiennika Górnego. Śmierć abp. Pylaka odnotowała też poseł z Krasnegostawu Teresa Hałas.

– Z ogromnym smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Księdza Arcybiskupa Seniora Bolesława Pylaka – napisała na Facebooku Hałas. – Żegnamy wspaniałego człowieka i kapłana oddanego prawdzie i wolności, tradycji i wierze chrześcijańskiej. Cześć Jego Pamięci – dodała.

Także samorządy miasta i powiatu krasnostawskiego przyłączyły się do kondolencji z okazji śmierci arcybiskupa seniora. – Wspaniały Polak, kapłan i przede wszystkim, członek naszej społeczności, którego życie rozpoczęło się w położonym nieopodal Łopienniku Górnym. Zawsze pozostanie w naszej pamięci. Łączymy się w bólu z bliskimi zmarłego oraz wszystkimi, którzy czuli się związani z osobą śp. Arcybiskupa – czytamy na stronie urzędu miasta Krasnystaw.

– W imieniu samorządu powiatu krasnostawskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim, współpracownikom, kapłanom i wiernym archidiecezji lubelskiej. Jego Ekscelencja zawsze był przykładem kapłana, który z zapałem i wielkim oddaniem łączył posługę duszpasterską z pracą naukową.

Jako mieszkańcy Ziemi Krasnostawskiej, rodzinnej ziemi Księdza Arcybiskupa, czujemy się ogromnie poruszeni i dotknięci jego odejściem. Wdzięczni za jego zasługi dla całej naszej społeczności, łączymy się w bólu i chrześcijańskiej nadziei – napisali na stronie starostwa starosta Andrzej Leńczuk i przewodniczący rady powiatu krasnostawskiego Witold Boruczenko. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here