Zmarł były proboszcz parafii w Kraśniczynie

Nie żyje ks. Stanisław Flis, który przez siedem lat był proboszczem parafii w Kraśniczynie, opiekował się też Zakładem dla Osób Niewidomych w Żułowie.

Ks. Stanisław Flis zmarł 2 stycznia w USA, gdzie od lat mieszkał. Ks. Flis urodził się 31 lipca 1945 roku w Dzwoli (woj. lubelskie). Święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1969 r. w Lublinie. Jak informuje lubelska Kuria, w latach 1963-1969 ks. Flis studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, które ukończył otrzymując tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Dzieje parafii Zaklików” oraz przyjmując święcenia kapłańskie 17 czerwca 1969 roku.

W roku 1973 otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł licencjata teologii, a w 1984 roku stopień doktora w zakresie socjologii religii. Poświęcając czas badaniom naukowym równocześnie pracował jako duszpasterz w parafiach: Krężnica Jara (wikariusz: 1969-1971), Dąbrowica (proboszcz: 1971-79), współtworzył struktury duszpasterstwa chorych w diecezji lubelskiej. Pracując w parafii Kraśniczyn (proboszczem był tu w latach 1979-1986) opiekował się ponadto Zakładem dla Niewidomych w Żułowie.

Od 1986 roku przebywał w Orchard Lake (w stanie Michigan) w Stanach Zjednoczonych jako duszpasterz Polonii, gdzie pełnił wiele funkcji, m.in. był dyrektorem Polish-American Liturgical Center (od 1999 roku), dyrektorem The Central Archives of American Polonia (od 2010 roku), był członkiem Priests’ Conference for Polish Affairs of Detroit (od 1987) oraz Polish American Priests Association (od 1990). Ponadto jako profesor w SS. Cyril and Methodius Seminary wiele lat prowadził wykłady z zakresu teologii pastoralnej.

Był autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu badań nad Polonią, dziejów duszpasterstwa emigracyjnego i socjologii religii. M.in. był w 2019 r. laureatem Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym oraz za ochronę dziedzictwa archiwalnego społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Orchard Lake, w poniedziałek 23 stycznia. Po niej ks. Flis zostanie pochowany na Holy Sepulcher Cemetery w Southfield (Michigan). (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here