Zmarł mecenas Koziczyński

We wtorek, 21 lutego, po ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Koziczyński, wieloletni szef miejskiego zespołu radców prawnych. Z końcem grudnia ubiegłego roku przeszedł na emeryturę…

Krzysztof Koziczyński był prawnikiem, długoletnim pracownikiem Urzędu Miasta Chełm. Z samorządem był związany od momentu jego powstania. Jako prawnik uczestniczył w pracach nad wdrożeniem w życie nowych zasad funkcjonowania lokalnej Polski. Współpracował ze wszystkimi prezydentami Chełma od 1990 roku. Był współtwórcą wielu funkcjonujących do dzisiaj uchwał, regulaminów i przepisów prawa lokalnego. Odpowiedzialny za sprawy zgodności uchwał rady miasta z przepisami prawa uczestniczył w niemalże każdej sesji rady miasta, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem. Wielokrotnie brał udział w dyskusjach, analizując pod kątem prawnym wątpliwości radnych co do zasad głosowania i zmieniających się przepisów.
Ostatni raz w sesji rady miasta Chełm, tuż przed odejściem na emeryturę, uczestniczył 29 grudnia 2016 roku. Z nieukrywanym wzruszeniem i łzami w oczach słuchał słów uznania za długoletnią pracę na rzecz samorządu, miasta i jego i mieszkańców. Cala sala dziękowała mu na stojąco. Już wtedy zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł we wtorek, 21 lutego. Miał 67 lat. Pogrzeb mecenasa odbył się w sobotę, 25 lutego. Krzysztof Koziczyński został pochowany na cmentarzu komunalnym w Chełmie. (ptr)