Zmarł prof. Cackowski

21 czerwca zmarł prof. dr hab. Zdzisław Cackowski, emerytowany profesor zwyczajny, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1987-1990. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 czerwca.
Profesor urodził 1 stycznia 1930 roku w Warząchewce. Szkołę średnią ukończył we Włocławku, studia odbył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie (1950-55). Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany był zawodowo w latach 1955-2014. Stopień doktora uzyskał w 1960 r., a stopień doktora habilitowanego w 1962 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a w 1976 roku – profesora zwyczajnego. W latach 1963-1965 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego. Pełnił też funkcję kierownika Zakładu Teorii Poznania UMCS (1963-68), kierownika Zakładu Filozofii Marksistowskiej UMCS (1969-1990), kierownika Zakładu Ontologii i Teorii Poznania UMCS, dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych UMCS (1969-1971) oraz dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS (1971-77).
Otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerskim Orderu, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Był członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych, m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów i Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.MG