Jaka zmiana czeka szkolnictwo wyższe?

W jaki sposób rząd chce „przeorientować” polskie uczelnie wyższe? W Lublinie 29 i 30 marca odbędzie się szósta z dziewięciu programowych konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, na którym we wrześniu br. ma być zaprezentowana koncepcja nowych ram ustawowych dla uczelni wyższych.
Głównym założeniem lubelskiego spotkania jest zainicjowanie w środowisku akademickim debaty na temat jakości kształcenia i jej porównanie ze szkolnictwem wyższym innych krajów. Uczestnicy spotkania będą również prognozowali kierunki zatrudniania absolwentów, potrzeby współczesnego rynku pracy oraz formy współpracy uniwersytetów ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.
Konferencja odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który jest jej współorganizatorem razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną. Swój udział w niej zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, który jest jednocześnie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. W planie spotkania jest nocne zwiedzanie lubelskiego Starego Miasta.
Joanna Niećko