Zmiana w dowództwie

Zmiana na stanowisku dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej w Garnizonie Chełm. Ppłk. Rafała Miecznika zastąpił ppłk Paweł Gandera. W uroczystości przekazania dowództwa uczestniczył gen. bryg. Jan Rydz.

Ppłk Rafał Miecznik dowódcą dywizjonu artylerii samobieżnej w Garnizonie Chełm był przez ponad trzy lata. Uroczystość przekazania jego obowiązków następcy była widowiskowa. Rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej. Następnie odczytano tzw. rozkazy personalne. Gen. bryg. Jan Rydz, dowódca 1. Brygady Pancernej przedstawił, nowego dowódcę dywizjonu artylerii samobieżnej w Garnizonie Chełm – majora Pawła Ganderę.

Podziękował przy tym zdającemu obowiązki R. Miecznikowi za wzorową służbę. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie beretu i pagonu ze stopniem podpułkownika obejmującemu obowiązki Ganderze. Było to symboliczne przypieczętowanie jego awansu na podpułkownika. Ppłk Miecznik podziękował przełożonym, kolegom oraz żołnierzom dywizjonu artylerii samobieżnej za wspólną pracę, a czas spędzony w Garnizonie Chełm uznał za najważniejszy w swojej służbie. Dalszą służbę będzie pełnił na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 20BZ w Bartoszycach. Wojskową uroczystość zakończyło odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada Garnizonu Chełm.

Ppłk Gandera poprzednio zajmował stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu 2das w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. (opr. mo)