Zmiany odwleczone, ale nieuniknione

Do szkół ponadgimnazjalnych reforma dotrze za dwa lata

W placówkach ponadgimnazjalnych reforma na dobre ruszy za dwa lata. Wówczas dotrą do nich uczniowie, którzy od września tego roku rozpoczną siódmą klasę. Będą czekały na nich czteroletnie licea i szkoły branżowe I i II stopnia.
Od września najwięcej zmian związanych z reformą oświaty będzie dotyczyło szkół podstawowych i gimnazjów. W przypadku tych pierwszych powstaną pierwsze klasy siódme, w przypadku drugich rozpocznie się wygaszanie tego typu placówek. Reforma oświatowa będzie dotyczyła również obecnych szkół ponadgimnazjalnych, tyle tylko, że dotrze do nich z opóźnieniem. Na ostatniej sesji rady powiatu świdnickiego przyjęto projekt nowej sieci placówek. W tej chwili zmiany dotyczą głównie nazewnictwa.
– Od 1 września tego roku dotychczasowe szkoły zawodowe staną się szkołami branżowymi I stopnia – mówi Waldemar Białowąs, członek zarządu powiatu świdnickiego.
Nie oznacza to jednak, że uczniowie w tej chwili uczęszczający do szkół zawodowych od września będą chodzić do branżowych. – Ale szkoły zawodowe będą wygaszane. W przyszłym roku szkolnym zostaną zlikwidowane klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne oddziały – wyjaśnia Waldemar Białowąs.

Przez kolejne dwa lata obecne szkoły ponadgimnazjalne będą działały jak dotychczas. Dopiero od września 2019 roku obecne licea i technika zostaną zamienione w szkoły cztero- i pięcioletnie. Oznacza to, że w 2019 roku do szkół trafią podwójny rocznik klas pierwszych. Jedni będą jeszcze absolwentami gimnazjów i będzie ich obowiązywała trzyletnia szkoła średnia. Drudzy będą szli według nowego programu i będą absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych.
Jako ostatnie, we wrześniu 2020 roku, zostaną utworzone szkoły branżowe II stopnia. Będą mogli do nich trafić uczniowie, którzy ukończyli placówkę branżową I stopnia. Nauka w tego typu szkole będzie trwała dwa lata. Zakończy się maturą i egzaminem potwierdzającym klasyfikacje zawodowe. Uczniowie szkół branżowych II stopnia, podobnie jak absolwenci techników i liceów, po zdanej maturze będą mogli pójść na studia. (kal)