Zmiany w regulaminie wędkowania na terenie okręgu chełmskiego

Do końca 2019 roku obowiązywał w całej Polsce jednolity dla wszystkich okręgów regulamin amatorskiego połowu ryb.

Okręgi mogły jednak na swoim terenie wprowadzać dodatkowe, bardziej restrykcyjne zasady mające na celu zwiększenie ochrony ryb, jednak bez prawa do łagodzenia norm ustalonych we wspomnianym regulaminie. Mówiąc prościej – najczęściej np. zwiększano wymiary ochronne lub zmniejszano limity ilościowe. Od 2020 roku Zarząd Główny postanowił, że każdy okręg na swoim terenie opracuje „własny” regulamin.

Wędkarze już w 2020 roku otrzymali po raz pierwszy znowelizowany dokument, tj. jak dotąd zezwolenie uprawnionego do rybactwa wraz z rejestrem połowów oraz dodatkowo zasady wędkowania. Aktualnie dostępne są już nowe zezwolenia na 2021 rok i pobierają je skarbnicy kół. Radzimy uważnie zapoznać się z przepisami, gdyż została wprowadzona bardzo istotna zmiana dotycząca rejestracji połowów.

Dotąd każda złowiona ryba przeznaczona do zabrania nie musiała być natychmiast wpisywana do rejestru. Wystarczyło, że wędkarz przed wędkowaniem dokonał wpisu daty oraz miejsca połowu, a dopiero po zakończeniu wędkowania wpisywał gatunki, ilość w sztukach oraz orientacyjną wagę. Tę zasadę utrzymano w stosunku do ryb nieobjętych limitem połowu, zaś gatunki limitowane w przypadku zamiaru ich zabrania muszą być wpisywane do rejestru natychmiast po złowieniu. Zabrania się także wymiany ryb znajdujących się w sadzu.

Zmianę wprowadzono w związku z licznymi wnioskami wędkarzy zgłaszanymi podczas zebrań sprawozdawczych kół.

Wstrzymana kampania wyborcza

W 2021 roku kończy się kadencja władz, które wybrano w 2017 roku, jednak pandemia uniemożliwia rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Na podstawie jednoznacznego stanowiska przedstawicieli okręgów wyrażanego podczas wrześniowych spotkań strefowych oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Związku Zarząd Główny postanowił nie podejmować decyzji o ogłoszeniu terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do czasu zniesienia ograniczeń i zagrożeń wynikających z pandemii Covid-19.

Traktując stan ogłoszonej pandemii jako zdarzenie losowe, Zarząd Główny upoważnił Prezydium ZG do podjęcia decyzji o rozpoczęciu i przeprowadzeniu kampanii niezwłocznie po zniesieniu ograniczeń.

Nowa ordynacja wyborcza

Dziś trudno określić, kiedy ograniczenia wynikające z pandemii zostaną odwołane. Zarząd Główny w ramach przygotowań do kampanii opracował nową ordynację wyborczą, co było niezbędnym zabiegiem ze względu na to, że poprzedni dokument został uchwalony jeszcze w 2016 roku, czyli przed wejściem w życie nowego Statutu PZW (2017 rok) i nowego Regulaminu organizacyjnego koła i sekcji PZW (2018 rok). Także Zarząd Okręgu PZW w Chełmie uchwalił dostosowany do wymienionych nowelizacji nowy Regulamin walnego zgromadzenia wraz z ordynacją wyborczą kół. kd