Zmienili się wicedyrektorzy

W siedmiu chełmskich placówkach oświatowych z nowym rokiem szkolnym zmienili się wicedyrektorzy. Trzynastu innych dyrektorów nie ma w ogóle zastępców.

Nowi wicedyrektorzy są w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

W SP nr 1 na miejsce dotychczasowej wicedyrektor Małgorzaty Łańcuckiej-Flis dyrektor Grażyna Cetera powołała Magdalenę Nowakowską. W SP nr 5 Elżbietę Kosicką zastąpiła Marzanna Pieczykolan. W ZSP nr 3 nowym wicedyrektorem została Marzena Kwiatek, do niedawna dyrektor wygaszonej dwa lata temu SP nr 10. Dotychczasowy zastępca Alicja Grzywacz objęła funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11. Na stanowisko wicedyrektora ZSEiT kierujący szkołą Jarosław Wójcicki powołał Daniela Samulaka.

W ubiegłym roku funkcję zastępcy dyrektora sprawował Tomasz Dąbrowski. W CKP wicedyrektorem została Monika Bitner, która na tym stanowisku zastąpiła Zdzisławę Górną. W CKU zastępcą dyrektora Roberta Szynaki został Marcin Szlendak. Wcześniej była Dorota Stasal-Szajner. W ZWiPPP nr 2 funkcję zastępcy dyrektora objęła Dorota Korzeniewska. Dotychczasowa wicedyrektor Agnieszka Walewska-Maksymiuk wygrała konkurs i została dyrektorem poradni.

W trzynastu placówkach: PM nr 2, PM nr 5, PM nr 6, PM nr 8, PM nr 10, PM nr 11, PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15, SP nr 2, Gimnazjum nr 2, II LO i Młodzieżowym Domu Kultury dyrektorzy pracują bez zastępców. (s)