Znacznie poprawili wynik finansowy

Biomed, lubelska wytwórnia surowic i szczepionek, przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 2019 rok. Spółka notowana na warszawskiej giełdzie zanotowała znaczącą poprawę wyniku finansowego w stosunku do lat poprzednich!


Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 39,1 mln zł i były blisko o 7 mln wyższe niż w 2018 r. (wzrost o 21%). W ocenie zarządu Biomedu, którym przez kolejną kadencję (od 1 lutego) kieruje prezes Marcin Piróg, za wzrost przychodów w 2019 r. oraz uzyskany dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zwiększenie potencjału produkcyjnego i zintensyfikowane działania sprzedażowe oraz konsekwentna realizacja strategii przyjętej na początku 2018 roku. KB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here