Znają swoje miasto

Najpierw był test wiedzy, a potem zmagania sportowe. Szóstoklasiści z chełmskich szkół wzięli udział w piątej edycji konkursu „Tajemnica mojego miasta”.

Konkurs rozegrany został 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8.
– Miał charakter drużynowy, a jego celami były: pogłębienie wiadomości o historii i współczesności naszego miasta, propagowanie różnych form aktywności ruchowej oraz integracja rówieśników – mówią organizatorki konkursu: Iwona Synowiec, Ewa Skórzewska-Popek i Aneta Kowalewska.
Prezentujemy wyniki: 1. miejsce – SP nr 8, 2. miejsce – SP nr 1 i 3. miejsce – SP nr 4. W zmaganiach wzięli udział także uczniowie z NSP „Razem:, SP nr 3, SP nr 7 oraz SP nr 2.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem prezydent Chełma Agaty Fisz oraz patronatem medialnym „Nowego Tygodnia”. (mg)