Znajdź 700 różnic

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania z ulicy Paganiniego 17 ogłasza konkurs fotograficzny dla wszystkich mieszkańców na najlepsze ujęcie współczesnego Lublina, wzorowane na lubelskich mistrzach dawnej fotografii, pod hasłem „Znajdź 700 różnic”.


Kadry mają się pokrywać z fotografiami Jana Bułhaka, Edwarda Hartwiga i innych wybitnych twórców możliwie w jak największym stopniu. Liczy się każdy szczegół: oświetlenie, punkt widzenia, ogniskowa obiektywu, obecność osób, pora roku i pora dnia. Ważne jest, by powstałe fotografie miały wysoki poziom techniczny i artystyczny. Aby ułatwić to zadanie, Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania organizuje dwa warsztaty: 19 i 26 kwietnia o godz. 17.00.
Podczas tych zajęć uczestnicy poznają dawne fotografie Lublina, wykonane na Starym Mieście i w śródmieściu, a także biografie ich autorów. Każdy otrzyma kopie zdjęć (w formie wydruku), które będzie (re)fotografował. Podczas zajęć plenerowych grupa warsztatowa pozna miejsca, w których wykonane zostały fotografie sprzed lat. Celem jest wystawa na Moście Kultury (most Lutosławskiego). Wystawa będzie eksponować zdjęcia parami – wykonane współcześnie oraz jego ujęcie sprzed lat. Dzięki temu widz będzie miał okazję prześledzić zmiany w wyglądzie wybranych miejsc. Planowany jest także druk zdjęć w formie okolicznościowych, bezpłatnych pocztówek. Zgłoszenia na warsztaty pod adresem: poczta@artwyspa.com.pl (EM.K.)