Zobaczą, zareagują, wyedukują

Dzięki projektowi kamery monitoringu pojawią się m.in. na wszystkich drogach wjazdowych do Świdnika

Montaż 25 nowych kamer w różnych punktach miasta oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży to główne założenia przygotowanego przez strażników miejskich ze Świdnika projektu „Widzę – Reaguję”. Na jego realizację miasto otrzymało 100 tys. zł dofinansowania.


Lubelski Urząd Wojewódzki przyznał strażnikom miejskim ze Świdnika dofinansowanie na projekt zakładający poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta. Pieniądze, a konkretnie 100 tys. zł, pochodzą z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt strażników, przygotowany przy wsparciu urzędników z ratusza, znalazł się wśród 99 projektów z całego kraju, wybranych przez ten resort do wsparcia.
Projekt „Widzę – Reaguję” to przede wszystkim działania społeczności lokalnej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, samorządu, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych, mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, podniesienia ich świadomości w tym zakresie i w efekcie ograniczenia przestępczości. Program obejmie bezpośrednio 5400 osób, ale kierowany jest do wszystkich świdniczan. Do udziału w realizacji zostało zaproszonych 21 instytucji i organizacji działających na terenie gminy.
– W ramach projektu przewidujemy m. in. szkolenia dla uczniów i pracowników szkół i przedszkoli z zakresu bezpieczeństwa, montaż nowych kamer na terenie miasta czy szkolenie dla policjantów, strażników i strażaków z techniki prowadzenia samochodów w warunkach ekstremalnych – mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej i współautor projektu.
Kamery pojawiają się m.in. na wszystkich drogach wjazdowych do Świdnika. W ten sposób strażnicy chcą śledzić, jakie auta wjeżdżają do miasta. Pozostałe miejsca, w których pojawią się nowe kamery i tzw. sześć „kocich oczek”, czyli świecących elementów, które zostaną zainstalowane w jezdni przed przejściami dla pieszych, mają zostać wytypowane po konsultacjach z policją i mieszkańcami. W ramach programu zakupione zostaną ponadto materiały promocyjne, odblaski dla dzieci i nagrody konkursowe. Łączny koszt projektu to 175 tys. zł, z czego 75 tys. zł stanowi wkład miasta. (opr. w)