ZOL coraz bliżej

Pod koniec lutego krasnostawski szpital umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji dotyczącej dostosowania i remontu budynku starego szpitala Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i wszczęciem procedury przetargowej na budowę łącznika pomiędzy przyszłym ZOL-em, a budynkiem szpitala.

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie we współpracy z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, widząc potrzebę realizacji przedsięwzięcia wynikającą z problemu, jakim jest wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie i ograniczonego dostępu do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, czyni starania, które pozwolą na chociażby częściowe wypełnienie luki w dostępie do tych świadczeń.

– W ramach złożonego wniosku zaplanowano utworzenie w powiatowym SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego, nieużytkowanego budynku i dostosowanie go do wymagań przewidzianych dla ZOL oraz osób ze szczególnymi potrzebami – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

Zaplanowano także budowę łącznika z budynkiem głównym szpitala, wyposażenie budynku w energooszczędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz instalację fotowoltaiczną. Starania władz powiatu przyniosły oczekiwany efekt, dzięki czemu udało się pozyskać środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 13 mln zł.

Trwają prace nad przygotowaniem i wszczęciem procedury przetargowej na budowę łącznika, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ubiegłym tygodniu nieczynny budynek szpitala wizytowali poseł Teresa Hałas, radni powiatu krasnostawskiego Justyna Przysiężniak i Mirosław Księżuk oraz dyrektor SP ZOZ Andrzej Jarzębowski.

– Przed Państwem Nasza projekcja zdjęciowa z wizyty w SP ZOZ Krasnystaw, a szczegółowo wizytacja budynku Starego Szpitala przed adaptacją na ZOL. Remont niebawem, a Państwu przekazujemy zdjęcia… które za chwilę będą historią. Dyrektorowi SP ZOZ Krasnystaw Andrzejowi Jarzębowskiemu dziękujemy za wszystkie informacje dotyczące remontu. Pozdrawiamy z placu budowy – napisała na swoim profilu na Facebooku poseł Teresa Hałas. (k, fot. Facebook Teresa Hałas)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here