ZOL otwarty i poświęcony

Otwarcie ZOL, fot. archiwum

W ubiegły piątek oficjalnie otwarto Zakład Opiekuńczo-Lecznicy im. Św. Franciszka w Krasnymstawie. Pacjentów w placówce jeszcze nie ma, ale – jak informuje Andrzej Jarzębowski, dyrektor krasnostawskiego szpitala – zapisanych jest już jedenaście osób i z zapełnieniem wszystkich pięćdziesięciu przygotowanych miejsc nie powinno być żadnego problemu.

ZOL powstał w przebudowanym budynku dawnego szpitala. Inwestycja kosztowała 13,7 mln zł, a powiat na jej realizację pozyskał 9,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nieoceniona w tym zasługa poseł Teresy Hałas, która w sprawie przyznania dotacji interweniowała i w ministerstwie finansów, i u samego premiera Mateusza Morawieckiego. Zasługi w powstaniu placówki trzeba oddać jednak nie tylko obecnym władzom, ale również poprzedniemu staroście Januszowi Szpakowi i byłemu dyrektorowi SP ZOZ w Krasnymstawie Piotrowi Matejowi, za czasu których powstała koncepcja utworzenia ZOL z powodzeniem sfinalizowana przez ich następców.

– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest wyspecjalizowaną placówką leczniczą i rehabilitacyjną dla osób w podeszłym wieku – mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. – Celem placówki jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na ciężki stan zdrowia, występujący stopień niepełnosprawności czy brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, wymagają stałego nadzoru lekarskiego i stałej opieki – dodaje.

Krasnostawski ZOL dysponuje w sumie 50 miejscami – 42. dla pacjentów wymagających świadczeń opiekuńczo-leczniczych oraz 8. dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce w ubiegły piątek, 21 kwietnia. Zapoczątkowała je msza święta celebrowana przez arcybiskupa, metropolitę lubelskiego Stanisława Budzika odprawiona w istniejącej w ZOL kaplicy. Po nabożeństwie, poświęceniu i symbolicznym przecięciu wstęgi zebrani zwiedzili cały obiekt. Wszyscy byli pod wrażeniem.

Dalsza część uroczystości oficjalnego otwarcia odbywała się w Krasnostawskim Domu Kultury. Tu dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie Andrzej Jarzębowski opowiedział zebranym historię zrewitalizowanego budynku, a starosta Andrzej Leńczuk podziękował członkom zarządu powiatu oraz radnym powiatowym za podjęcie decyzji o wsparciu finansowym inwestycji. W wydarzeniu wzięli też udział m.in. senatorowie Józef Zając i Jerzy Chróścikowski, posłowie Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz samorządowcy z całego powiatu krasnostawskiego. (kg)