ZOL rusza już w tym tygodniu

Nie w lipcu, jak ostatnio informował Andrzej Jarzębowski, dyrektor krasnostawskiego szpitala, a już w tym tygodniu rozpocznie swoją działalność nowo powstały Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do placówki rusza już w poniedziałek, 17 kwietnia.

W poprzednim numerze „Nowego Tygodnia” w tekście „ZOL z kolejnym opóźnieniem”, napisaliśmy, że planowane na ten miesiąc otwarcie placówki przesunięto na połowę lipca. Taką informację przekazał nam Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie, któremu ZOL podlega. Okazało, że się taką datę podał przez pomyłkę.

– W naszej odpowiedzi z dnia 29 marca 2023 r. jako termin rozpoczęcia działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego został omyłkowo wpisany miesiąc lipiec – napisał do nas dyrektor Jarzębowski na początku ubiegłego tygodnia, po ukazaniu się artykułu. – W miesiącu lipcu rozpocznie działalność kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który jest lekarzem neurologiem. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy – bił się w pierś szef krasnostawskiej lecznicy.

Nazajutrz na stronie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pojawiła się informacja, że ZOL rozpoczyna działalność już od 17 kwietnia i od tego dnia pacjenci mogą aplikować o przyjęcie do Zakładu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szpitala przy ul. Sobieskiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00. Jakie? Przede wszystkim takie, które wypełnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lekarz z danej kliniki. To: skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, karta oceny świadczeniobiorcy, karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego (jeżeli pacjent takiego żywienia wymaga).

Jeżeli chory wymaga podłączenia do aparatury wentylującej, potrzebne są zaświadczenia wypełnione przez anestezjologa: ponownie skierowanie do ZOL, a także m.in. karta kwalifikacji pacjenta do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych. Inne dokumenty konieczne do złożenia w celu przyjęcia do Zakładu to: decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej wraz z odcinkiem świadczenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego przybycie do zakładu, a także decyzja o przyznaniu zasiłku stałego. Wszelkie formularze dostępne są na stronie internetowej SP ZOZ w Krasnymstawie. (kg)