Zostali prawdziwymi przedszkolakami

To była wyjątkowa uroczystość dla najmłodszych dzieci od września uczęszczających do Przedszkola nr 50. W czwartkowe popołudnie w placówce przy ul. Podzamcze w Lublinie odbyło się ich pasowanie na przedszkolaków.


Zanim wicedyrektor przedszkola Monika Piłat symbolicznie, ogromną kredką dokonała aktu pasowania dzieci z grupy I i II, maluchy zaprezentowały to, czego nauczyły się przez dwa i pół miesiąca. Mali artyści zaśpiewali przygotowane piosenki, tańczyli oraz recytowali wierszyki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ, za który zebrały od licznie przybyłych na uroczystość rodziców wielkie brawa. BS