Zostali radnymi bez głosowania

12 kandydatów z gminy Żmudź, po 6 z gm. Rejowiec Fabryczny i Rejowca oraz po jednym z gm. Chełm, Leśniowice i Wierzbica może już otwierać szampany. Wszyscy dostaną mandaty radnych bez konieczności udziału w wyborach, bo w okręgach, w których startują, poza nimi nikt inny się nie zgłosił.

W gminie Żmudź znamy już nazwiska dwunastu nowych radnych, choć wybory samorządowe dopiero za prawie dwa tygodnie. W nowej radzie na pewno zasiądą: Józef Chwała z Klesztowa, Maria Domańczuk z Ksawerowa, Krzysztof Gawrjołek, Katarzyna Rzeźnik-Stempkowska, Anna Załuska ze Żmudzi, Zdzisław Makowski ze Stanisławowa, Katarzyna Radziewicz z Pobołowic Kol., Jolanta Głaz z Wołkowian, Elżbieta Wagner z Wólki Leszczańskiej, Barbara Dzikowska z Maziarni, Mariusz Łaszkiewicz i Jerzy Senderski z Leszczan. O trzy pozostałe mandaty powalczą: Zbigniew Szczerepa i Katarzyna Litwin-Piszczek z Roztoki (okręg nr 2), Krzysztof Tatarczak i Stanisław Pokraka z Rudna (okręg nr 7) oraz Dorota Polewiak i Halina Pietryczuk z Pobołowic (okręg nr 15).

W gm. Rejowiec Fabryczny pewne mandaty mają: Janusz Słomiński z Krasnego, Barbara Świderczuk z Gołębia, Aneta Korzeniowska z Liszna Kol., Czesława Jóźwicka z Liszna, Danuta Woźniak z Torunia i Mirosław Kosut z Kanie Stacja. W swoich okręgach wyborczych do rady gminy zgłosili się jako jedyni.
Sześciu nowych radnych znają już mieszkańcy Rejowca. Są to: Franciszek Karaś z Hruszowa, Andrzej Lewczuk z Marynina, Witold Szuran z Czechów Kąta, Mirosław Kość z Rejowca, Jolanta Popek z Kobylego i Jerzy Kieliszek z Wereszcz Małych.
Pewny mandatu radnego gminy Chełm jest też Andrzej Lewiński ze Srebrzyszcza. W wyborach nie ma konkurenta. W szranki rywalizacji nikt nie chciał też stanąć z przewodniczącym rady gminy Leśniowice, Stefanem Prokopem. W okręgu Horodysko i Nowy Folwark jest jedynym kandydatem do rady. Przewodniczący już może otwierać szampana, bo mandat na kolejne pięć lat ma w kieszeni. W nowej radzie gminy Wierzbica na sto procent zasiądzie również Adam Roman. Kandydat komitetu wyborczego BAS 18 i G9 w okręgu Wierzbica nie ma konkurenta.
Do trzech rad miast (Rejowiec Fabryczny, Rejowiec i Siedliszcze) oraz dwunastu rad gmin z terenu powiatu chełmskiego kandyduje w sumie 571 osób: Rejowiec Fabryczny miasto – 44 kandydatów, Rejowiec – 25, Siedliszcze – 35, gm. Chełm – 30, Białopole – 38, Dorohusk – 37, Dubienka – 51, Kamień – 45, Leśniowice – 32, Rejowiec Fabryczny gmina – 26, Ruda-Huta – 44, Sawin – 56, Wierzbica – 46, Wojsławice – 44, Żmudź – 18. (s)