Zreformują też patrona?

Od września tego roku Gimnazjum nr 1 będzie włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 i powoli wygaszane. Radni i rodzice zastanawiają się, jakie imię w takim razie powinna nosić połączona placówka. Władze SP nr 3 tłumaczą, że sprawą się zajmą, ale dopiero po wygaszeniu gimnazjum.
Przygotowania do reformy trwają od wielu tygodni. Od września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, natomiast obecni szóstoklasiści pozostaną w klasach siódmych szkół podstawowych. W Świdniku najdalej idące zmiany dotyczą dwóch placówek: Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Obie szkoły są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie i od września mają zostać połączone w jedną, która będzie działała w dwóch budynkach. Do obecnego gmachu Gimnazjum nr 1 trafią również uczniowie klas siódmych. Docelowo w budynku ma przebywać młodzież od piątych do ósmych klas. Natomiast w gmachu obecnej Szkoły Podstawowej nr 3 będą się uczyć dzieci z klas od pierwszej do czwartej i przedszkolaki. Połączona placówka będzie dysponowała również dwoma boiskami Orlik.
Dwa tygodnie temu na takie rozwiązanie zgodzili się miejscy radni. Mieli jednak wątpliwość dotyczącą nazwy połączonej szkoły. – Gimnazjum nr 1, noszące imię Jana Pawła II, ma już swoje tradycje związane z patronem. Społeczność szkolna uczestniczy m.in. w spotkaniach placówek z całej Polski, które również noszą imię papieża – mówił radny Włodzimierz Radek. – Czy po połączeniu obu placówek planowana jest nowa nazwa dla tej szkoły?
Przedstawiciele ratusza przyznali, że tą sprawą jeszcze się nie zajmowali.
– W tej chwili trudno się nam odnieść do kwestii patronów szkół po wprowadzeniu reformy. Nad tym tematem się jeszcze nie zastanawialiśmy, ale decyzja na pewno będzie należała do dyrektora i zostanie podjęta wewnątrz szkoły – mówiła Ewa Jankowska, sekretarz miasta.
Sprawa jest problematyczna, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 3 ma już swojego patrona. 7 maja 1994 roku placówka przyjęła imię Tadeusza Kościuszki. Dyrektor „trójki” tłumaczy z kolei, że ta kwestia na pewno zostanie poruszona na szkolnym forum, ale jeszcze nie w tej chwili.
– Wygaszanie Gimnazjum nr 1 będzie trwało przez trzy lata. Do zakończenia tego procesu będą funkcjonowały pieczęcie obu szkół – mówi Marek Kwieciński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. – Oczywiście o sprawie patrona szkoły porozmawiamy już teraz, natomiast dalsze działania będziemy podejmowali dopiero po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po opuszczeniu szkoły przez ostatnie klasy gimnazjum. Wówczas temat przedstawimy również samorządowi uczniowskiemu i radzie rodziców. (kal)

Nie tylko „jedynka”

Podobna sytuacja dotyczy również pozostałych miejskich gimnazjów. Co prawda zarówno „dwójka”, jak i „trójka” działają w zespołach szkół, ale każda z placówek ma swojego własnego patrona. W przypadku Gimnazjum nr 2 są to Lotnicy Polscy, natomiast Gimnazjum nr 3 nosi imię Noblistów Polskich.