Zrobią za swoje

W ciągu najbliższych miesięcy gmina Wojsławice weźmie się za remont drogi z Trościanki do Witoldowa. Urzędnicy liczyli, że część inwestycji pokryją środki pozyskane z PROW. Stało się inaczej, dlatego samorząd naprawi najgorszy odcinek drogi za pieniądze z budżetu.

Gmina Wojsławice właśnie ogłosiła przetarg na remont drogi gminnej z Trościanki do Witoldowa. Jeszcze do niedawna urzędnicy liczyli, że część wydatków związanych z tym zadaniem pokryją środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety gmina nie zakwalifikowała się do dofinansowania.
– Nasz wniosek otrzymał 14 punktów i znalazł się na 180. miejscu wśród 392 spełniających kryteria. W programie można było uzyskać maksymalnie 18 punktów. Nasza gmina otrzymała 14. Nie otrzymaliśmy 2 punktów z kryterium dochodu na jednego mieszkańca, 1 punktu za brak internetu szerokopasmowego i 1 punktu za brak porozumienia z innym samorządem. Wystąpiliśmy do powiatu chełmskiego o zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji tej inwestycji. Starostwo zabezpieczyło nawet 50 tys. zł na naszą drogę, ale kryteria konkursu obejmowały porozumienie z tymi samorządami, z którymi graniczy droga. Nasza graniczy z drogą wojewódzką, a program nie przewidywał porozumień gminy z województwem, więc już na starcie zostaliśmy pozbawieni 1 punktu. Z tego powodu złożyliśmy do Zarządu Województwa odwołanie – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.

Wójt dodaje, że część samorządów, które uzyskały identyczną liczbę punktów, co Wojsławice otrzymały dofinansowanie. Decydowała liczba mieszkańców. Listę samorządów z 14 punktami otwiera gmina Kock z drogą gminną, przy której mieszka prawie 3,5 tys. mieszkańców. Przy drodze Trościanka – Witoldów mieszkają 204 osoby.
Pomimo takiego obrotu sprawy, wójt podjął decyzję o rozpoczęciu remontu drogi ze środków własnych gminy. – W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone pieniądze na remont tej drogi. Ogłosiliśmy już przetarg. Na początku chcemy wyremontować odcinek znajdujący się w najgorszym stanie – od Trościanki w kierunku Starego Majdanu o długości 1,5 km. Remont rozpoczniemy w drugim półroczu. Jeśli uda się uzyskać dobrą cenę w przetargu, rozważymy rozszerzenie zakresu zadania – mówi Gołębiowski.
Na pozostały odcinek we wrześniu gmina chce złożyć wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. (kw)