Zrost „U Hieronima”

Ks. Rafał Pastwa

Przypominamy i zarazem zachęcamy naszych czytelników do odwiedzenia w środę, 9 października, księgarni „U Hieronima” mieszczącej się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4. Tam właśnie o godz. 18 rozpocznie się spotkanie z księdzem Rafałem Pastwą, podczas którego odbędzie się promocja książki jego autorstwa „Zrost. Słowami przedstawiony fragment mojego życia z wnętrza Lublina”.


Spotkanie autorskie z ks. Rafałem Pastwą poprowadzi Ewa Hadrian, pracownik WBP im. H. Łopacińskiego. Książka nie jest debiutem literackim lubelskiego kapłana. Urodzony w 1980 r. ma za sobą wydanie już trzech publikacji literackich: „Razem z mamą”, „Za drugą bramą”, „Pokój mojej samotności”.

Ma na swoim koncie również publikacje o charakterze naukowym, w tym „Bioetyka: w imię postępu i przetrwania” – książka będąca wydaniem pracy doktorskiej ks. R. Pastwy zatytułowanej „Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej” (KUL, 2013 r.). Warto tu odnotować, że ks. Pastwa jest aktywnym Członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Ksiądz działa także od lat na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, m.in. poprzez fundację „Za bramą”.

Ks. R. Pastwa jest także dziennikarzem – współpracował z „Nowym Tygodniem”, a od 2013 r. kieruje redakcją lubelskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, jest także poetą – „Ipilimumab”, to tytuł wydanego w tym roku tomiku. Tajemnicza nazwa oznacza odkryte niedawno przez naukowców przeciwciało w ludzkim układzie odpornościowym, które zwiększa szanse ludzkiego organizmu w walce z chorobą nowotworową. Oczywiście sens tytułu należy rozumieć szerzej i odnosić do całości życia współczesnego człowieka.

Rodzajem literackiego „pochylenia się” nad naszą współczesną cywilizacją, nad kondycją współczesnego człowieka jest nie tylko poezja ks. Rafała, ale także jego publicystyczne wypowiedzi, co odnajdziemy w promowanej w tym tygodniu w Lublinie książce „Zrost” wydanej przez wydawnictwo PETIT. Monika Skarżyńska