Zrzutka na odpady

Od przyszłego roku wszystkie śmieci ze Świdnika trafią do Wólki Rokickiej, gdzie trwa budowa zakładu zagospodarowania odpadów. Jednym z udziałowców inwestycji jest również miasto Świdnik.
Na ostatniej sesji radni miejscy zajmowali się projektami uchwał dotyczącymi udzielenia pomocy Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej. Chodzi o budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej. Inwestycja powstaje z inicjatywy związku. W jego skład wchodzą: miasto Lubartów, gmina Lubartów, Ostrów Lubelski, Ostrówek i Serniki. Do inwestycji dokłada się również Lublin i Świdnik.
– Od połowy 2013 roku to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za gospodarkę odpadami – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Od tego czasu wszystkie obowiązki związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem spoczywają na gminie. Kolejna zmiana mówi o tym, że śmieci muszą trafić do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, które wyznacza marszałek województwa.

Współpraca gminy Świdnik ze związkiem polega na udzieleniu organizacji pomocy finansowej. Nie będzie to oczywiście wkład bezinteresowny.
– Dzięki takiej współpracy będziemy mieli zagwarantowany odbiór przez 25 lat 5 tyś. ton odpadów rocznie w takiej samej cenie jak pozostałe gminy związku – mówi Magdalena Kurowska, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w świdnickim ratuszu.
Gwarantowana ilość stanowi ok. 60 proc. wszystkich odpadów zmieszanych z terenu Świdnika. – W tej chwili rocznie z obszaru Świdnika jest odbieranych ok. 11 tys. ton śmieci. Wśród nich 9 tys. ton to odpady zmieszane – tłumaczy Magdalena Kurowska.
I właśnie śmieci zmieszane muszą trafić do zakładów zagospodarowania, gdzie są także sortowane. – 5 ton to 60 proc. wszystkich odpadów, które musimy zagospodarować. Zgodnie z ustawą musimy je przetwarzać, poddawać segregacji i składować. W tej chwili oddajemy je do instalacji prowadzonej przez firmę prywatną, która stosuje zasady monopolistyczne. Natomiast pomoc gminom w budowie zakładu w Wólce Rokickiej uniezależni nas od przedsiębiorcy – wyjaśnia Magdalena Kurowska.
Wybudowanie i wyposażenie zakładu kosztować będzie 48,8 mln zł, z czego 71 proc. pochodzi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rozmowy na temat współtworzenia zakładu rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Przez ten czas wynegocjowane zostały warunki dla miasta Świdnik i pozostałych gmin. Inwestycja w tej chwili już trwa. Jeszcze w tym roku instalacja zostanie wybudowana i rozpocznie się jej rozruch. W 2017 roku odpady będą już do niej oddawane. Wsparcie finansowe gminy Świdnik dla powstającego zakładu zostało wyliczone na nieco ponad 1,9 mln zł.
Wątpliwości co do powstania inwestycji nie mieli również świdniccy radni. Jednogłośnie zgodzili się na udział finansowy miasta w przedsięwzięciu.(kal)