ZST stawia na sukces!

Tegoroczni Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych im gen. Z. Bohusza – Szyszko w Chełmie mają powód do wielkiej dumy. Wyniki egzaminu maturalnego świadczą o tym, że wysiłek, jaki wkładają w zdobywanie wiadomości i umiejętności w ciągu czteroletniego pobytu w szkole, kończy się wielkim sukcesem.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca wybranej grupy pedagogów, którzy diagnozując osiągnięcia z poprzednich etapów edukacyjnych oraz zainteresowania i potrzeby uczniów oferują różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Analizując osiągnięcia szkoły na przestrzeni lat należy zauważyć, że wyniki egzaminu maturalnego sukcesywnie wzrastają. W roku 2012 zdawalność egzaminu maturalnego w ZST wynosiła zaledwie 53,4%, a w roku bieżącym aż 91,11%!. Absolwenci ZST uzyskali wynik wyższy niż ogólnopolski, który wynosi 86% i wyższy od wyniku techników w województwie lubelskim – 76%.

Niewątpliwie jedną z niekwestionowanych przyczyn tak dużego wzrostu osiągnięć jest wprowadzenie od 2012 roku kształcenia matematyki na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej jako przedmiotu dodatkowego w każdy oddziale technikum. Odsetek sukcesów z tego przedmiotu na egzaminie maturalnym w ZST wynosi aż 95,56%, przy czym w woj. lubelskim tylko 50%, a w Polsce 82%. Szczególnie cieszy fakt, że coraz więcej uczniów wybiera ten przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym.

Wysokie wyniki uzyskiwane są również z takich przedmiotów jak język polski, angielski, niemiecki, rosyjski, a ich zdawalność oscyluje w granicach 100%. Zaskakiwać może również fakt, że mimo że jest to szkoła techniczna, to coraz więcej uczniów podejmuje również wyzwanie zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych, osiągając wysokie wyniki. (r)