ZUS: Ruszyły wypłaty trzynastek

Do końca kwietnia emeryci i renciści otrzymają tzw. trzynastki. Część z nich świadczenie odebrała już przed świętami.

– Jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że miały prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. Zakład realizuje wypłaty z urzędu, czyli nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków. Do końca kwietnia przekaże trzynastki w sumie 415 tysiącom mieszkańców województwa lubelskiego – informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Świadczenie wynosi 1250,88 zł brutto. W większości przypadków oznacza to 1022,30 zł „na rękę”. Wyjątkiem są renty rodzinne – jeśli jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to dostają jedną trzynastkę podzieloną na równe części. Trzynastki nie podlegają egzekucjom, więc nie może ich zająć komornik. (opr. pc)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here