ZUS szkoli i przypomina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił bezpłatne, internetowe szkolenia dla przedsiębiorców i księgowych z „Polskiego Ładu”. Przypomina również o zbliżającym się terminie zgłaszania wniosków o korzystanie z „małego ZUS plus”, zmianach w zasiłkach chorobowych i przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod ZUS.

Webinary o „Polskim Ładzie”

Przedsiębiorcy i księgowi, którzy mają wątpliwości w związku z wprowadzonymi przez „Polski Ład” zmianami w zasiłkach i opłacaniu składek, jeszcze w styczniu będą mogli skorzystać z organizowanych przez ZUS bezpłatnych szkoleń internetowych.

– By wziąć udział w takich webinarach, wystarczy dostęp do internetu i zwykła przeglądarka. Na szkoleniach ze zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorcy dowiedzą się, jak policzyć składkę zgodnie z zasadami „Polskiego Ładu”. Ekspert wyjaśni też, co zmieni się w dokumentach rozliczeniowych i terminach płatności do ZUS. Webinary są bezpłatne i otwarte dla każdej firmy i księgowego – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Webinary poświęcone składce zdrowotnej dla chętnych z naszego regionu odbędą się:

– 2 i 22 lutego o godz. 10:00; zapisy: krasnystaw_szkolenia@zus.pl,

– 10 lutego o godz. 10:00; zapisy: chelm_szkolenia@zus.pl lub tel. 82 565 34 55 wew.100.

ZUS zaprasza też na szkolenia dotyczące obowiązujących od 1 stycznia zmian w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego. – Będzie na nich mowa między innymi o tym, jak policzyć wysokość zasiłku i jak prawidłowo ustalić okres, za który zasiłek przysługuje – wyjaśnia M. Korba.

Oddział ZUS w Biłgoraju przeprowadzi takie szkolenie 14 lutego o godz. 10:00, zapisy: bilgoraj_szkolenia@zus.pl lub tel. 502 006 478.

Dodatkowo biłgorajski ZUS organizuje dyżur telefoniczny dotyczący zmian w zasiłkach, który odbędzie się 27 stycznia w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu 84 688 13 32.

Nadmieńmy, że w zakresie zasiłków chorobowych od nowego roku obowiązuje kilka korzystnych zmian. Od tego roku przedsiębiorca, zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, który spóźni się z opłaceniem składek, nie straci automatycznie prawa do zasiłku chorobowego. – Do tej pory wystarczyło, że tacy przedsiębiorcy spóźnili się o jeden dzień z opłaceniem składki i przepisy automatycznie „wyrzucały” ich z ubezpieczenia. Musieli składać wnioski do ZUS o przywrócenie terminu płatności składek, żeby zachować prawo do zasiłków.

Corocznie do ZUS w całym kraju wpływało rocznie ponad 150 tys. takich wniosków. Od nowego roku spóźnienie ze składką nie pozbawi przedsiębiorcy świadczenia – tłumaczy rzecznik Małgorzata Korba. – Jeśli jego zadłużenie w ZUS nie przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to zasiłek otrzyma od razu. Jeśli ma wyższe zadłużenie, zasiłek chorobowy dostanie po spłacie długu, co musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy.

Korzystna zmiana nastąpiła również w zakresie wysokości zasiłku chorobowego dla osób przebywających w szpitalu. Od stycznia wynosi on 80, a nie jak wcześniej, 70% średniego wynagrodzenia. Skorzystają również kobiety w ciąży, których ubezpieczenie zakończyło się z powodu śmierci pracodawcy. Teraz będą miały prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotychczas takiej ochrony nie miały.

Zmian w ustawie zasiłkowej obowiązującej od 2022 roku jest więcej. Będzie się można o nich dowiedzieć na wspomnianych wyżej szkoleniach.

ZUS przypomina

ZUS przypomina również przedsiębiorcom, którzy nie korzystali dotąd z „małego ZUS plus”, a chcą korzystać z tej ulgi w tym roku, że muszą to zgłosić do końca stycznia. – Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają do niej warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie, ale każdy z przedsiębiorców, który w styczniu będzie opłacać obniżone składki na „małym ZUS plus”, ma obowiązek złożyć do 21 lutego dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Trzeba w nich wskazać roczny dochód, przychód i formę opodatkowania – przypomina M. Korba.

Mały ZUS plus uprawnia do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, zależnych od wysokości dochodu firmy. Nie obejmuje składki zdrowotnej. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni i których całoroczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma działała tylko przez część ubiegłego roku, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni działalności. Na małym ZUS plus nie można świadczyć usług swojemu byłemu pracodawcy, jeśli te usługi pokrywają się z dawną umową o pracę. Obniżone składki na małym ZUS plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. W całym kraju z ulgi korzysta 327 tys. firm.

Uwaga na spoofing!

Przestrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod ZUS. – Do Zakładu docierają sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym, który polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Telefon odbiorcy pokazuje, że dzwoni ktoś zaufany, np. znajomy lub instytucja, a w rzeczywistości dzwoni ktoś zupełnie inny – mówi Małgorzata Korba. – W ostatnich dniach pojawiają się zgłoszenia od klientów, że kontaktował się z nimi rzekomo ktoś z ZUS – na ekranie telefonu wyświetlał się numer infolinii Zakładu, czyli 22 560 16 00. Dzwoniący pytał, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta w Platformie Usług Elektronicznych i czy w imieniu ZUS ma poinformować banki o tej zmianie. ZUS nigdy nie dzwoni do klientów w takich sprawach – podkreśla pani rzecznik i ostrzega, by pod żadnym pozorem nie podawać dzwoniącym danych do logowania w PUE ani danych osobowych. (zm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here