ZUS wysyła setki tysięcy listów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2017 rok. PIT-y trafią do emerytów, które w ubiegłym roku co najmniej raz pobrały świadczenie z ZUS.


PIT-y powinny dotrzeć najpóźniej w pierwszych dniach marca. – W województwie lubelskim formularze podatkowe otrzyma 455 tysięcy osób, m.in. emeryci, renciści i osoby, które pobierały zasiłki. Część osób ZUS wyręczy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Pozostali dostaną od nas informację o dochodach, która posłuży do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego – mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy regionalnego oddziału ZUS w Lublinie.
Większość klientów otrzyma z ZUS PIT-40A. – To roczne obliczenie podatku. Dostaną je osoby, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie otrzymują – dodaje Małgorzata Korba.
– Liczy się tutaj data wypłaty, a nie data przyznania świadczenia. Jeśli na przykład ZUS przyznał emeryturę od grudnia 2017 roku, ale jej pierwsza wypłata nastąpiła w styczniu 2018 roku, to taki emeryt nie otrzyma rozliczenia podatku za ubiegły rok – precyzuje Hanna Barańska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent z Oddziału ZUS w Lublinie.
Przypomnijmy – jeśli świadczenie z ZUS jest jedynym źródłem dochodu emeryta lub rencisty, to nie musi on samodzielnie rozliczać się ze skarbówką. ZUS przekaże jego zeznanie podatkowe do tej instytucji.
Każdy podatnik, w tym emeryt i rencista, może przekazać 1 procent podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Potrzeba jedynie złożyć w US wypełnione oświadczenie PIT-OP. Przy dodatkowych dochodach emeryci i renciści muszą rozliczać się z fiskusem samodzielnie. Najczęściej na drukach PIT 36 lub PIT 37. Przy tych drukach mamy czas na rozliczenie do końca kwietnia 2018 roku. BCH