Zwierzę nie spocznie przy człowieku

Nie ma zgody na lokalizację cmentarzyska dla zwierząt na lubelskim Sławinie w rejonie ulic Poligonowej i Bohaterów Września obok planowanego cmentarza komunalnego. Ratusz uznał negatywne uwagi złożone przez mieszkańców do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.


– Przy wyłożeniu projektu studium mieszkańcy zgłosili sporo wniosków ze sprzeciwem w tej sprawie – mówi Radosław Osiak, przewodniczący rady dzielnicy Sławin. – Po pierwsze: zabudowa mieszkaniowa właściwie już podchodzi pod teren, gdzie przewidziano grzebowisko. Po drugie: ludzie nie chcą grzebowiska w sąsiedztwie planowanego cmentarza komunalnego.
Negatywną uchwałę w tej sprawie podjęła też rada dzielnicy Czechów Północny. Z taką oceną zgadza się radny Stanisław Brzozowski. Uważa, że budowa po sąsiedzku cmentarza dla ludzi i zwierząt „będzie precedensem kulturowym nie do przeskoczenia”.
– „Trzeba zauważyć, że umiejscowienie takiego obiektu na terenie miasta jest ze wszech miar ryzykowne. Kwestia lokalizacji w sąsiedztwie planowanego cmentarza komunalnego również budzi poważne kontrowersje, które można określić jako humanitarne, kulturowe czy religijne” – napisał radny Brzozowski w interpelacji do prezydenta Lublina.

Zdechłe zwierzę na śmietnik?

Sama idea cmentarzyska dla zwierząt nie jest w Polsce nowym zjawiskiem. Dzięki takim miejscom ludzie nie narażają się na łamanie prawa, jakim jest pochowanie zwierzęcego pupila w ogródku przy domu. W kraju działa kilkanaście takich cmentarzy, m. in. w Toruniu, Gdańsku, Rybniku, Ropczycach. W Lublinie o wyznaczenie miejsca pod grzebowisko wnioskował już Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawę wielokrotnie poruszał w interpelacjach radny Marcin Nowak (Wspólny Lublin).
W ratuszu przypominają, że to dopiero pierwszy etap bardzo długiej procedury. – Aby grzebowisko mogło powstać, w pierwszej kolejności potrzebne jest wskazanie takiego miejsca w dokumentach planistycznych – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza. – W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego początkowo proponowane były dwie lokalizacje: przy ul. Torowej i po zachodniej stronie projektowanego na Sławinie cmentarza. Obie uzyskały wszystkie niezbędne uzgodnienia, w tym organów zajmujących się ochroną środowiska oraz warunków sanitarnych i zdrowia ludności.
Miasto skłania się ku lokalizacji grzebowiska w rejonie ulicy Torowej. – W toku konsultacji uwzględniliśmy uwagi mieszkańców i do dalszych prac została skierowana tylko jedna lokalizacja, na Rudniku – wyjaśnia Joanna Bobowska.  Zaznacza jednak, że nie jest to decyzja ostateczna. – Musimy uzyskać zgodę wszystkich organów i instytucji ustawowo uprawnionych do uzgadniania projektów planistycznych. Miasto jest w trakcie tego procesu. Niezwłocznie po jego zakończeniu uzgodniony projekt zostanie zaprezentowany mieszkańcom.
– Jest to długotrwały proces, gdzie planowana inwestycja podlega wielokrotnemu sprawdzaniu i weryfikacji w wielu aspektach i na wielu szczeblach – wyjaśniają w ratuszu.
Nadzór nad działaniem grzebowisk leży w gestii inspekcji ochrony środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. BACH