Zwrócą za tornister

Przy kompletowaniu wyprawki szkolnej przed 1 września rodzice sześciolatków (którzy zdecydowali się posłać dzieci do I klasy) powinni zbierać wszystkie paragony. Po ich okazaniu miasto zwróci wydane pieniądze.

Radni przyjęli program pn. „Chełmskie pierwszaki”. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” ma polegać na tym, że to miasto zapłaci rodzicom 6-latków, którzy zasilą szeregi klas pierwszych publicznych podstawówek, za wyprawkę szkolną (niezależnie od dochodów rodziców). Nie będzie to przekazywanie pieniędzy „do ręki”, a zwrot na konto za poniesione wydatki (refundacja kosztów zajęć dodatkowych, odzieży i obuwia sportowego, plecaków i przyborów szkolnych, czasopism i literatury dziecięcej, pomocy naukowych, tj. atlasów, encyklopedii, instrumentów muzycznych, itp.). Ale, uwaga – nie więcej, niż 300 zł na jednego ucznia.

Żeby ubiegać się o refundację, rodzic musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której pośle 6-latka, w terminie do 9 września. Oprócz tego musi okazać oryginały podpisanych faktur, rachunków czy paragonów fiskalnych za zakupy (można je zbierać od 1 sierpnia, a złożyć najpóźniej 4 listopada). Zwrot na konto lub w kasie szkoły rodzic otrzyma najpóźniej do 30 listopada. (pc)