Zwykły bohater czeka na upamiętnienie

Radni miejscy poparli obywatelską inicjatywę zmiany nazwy ulicy Przechodniej na ulicę Jana Gilasa, ale z powodów formalnych nie mogli podjąć uchwały. Zadecydował brak zgody rady dzielnicy Śródmieście. Sprawa powróci na wrześniową sesję.


Mowa o zmianie nazwy ulicy Przechodniej na ulicę Jana Gilasa, lubelskiego woźnego, który we wrześniu 1939 roku wyniósł z ratusza niewypał niemieckiej lotniczej bomby. W efekcie zmarł na schodach ratusza, prawdopodobnie na zawał. Jak wyjaśniał w imieniu wnioskodawców red. Janusz Malinowski, to „wyróżnienie prostego człowieka za najwyższego rodzaju bohaterstwo”. – I najlepsza forma spłacenia długu wobec jego osoby. Nie chcemy nadania nazwy dla nowej, peryferyjnej ulicy. Uważamy, że związek woźnego z budynkiem magistratu jest ważny, a ulica Przechodnia nie ma osobowego patrona ani związku z charakterystycznymi funkcjami – podnosił J. Malinowski w imieniu komitetu.
W toku dyskusji pojawiły się jednak wątpliwości natury prawnej. – W tej kwestii wymagane jest stanowisko rady dzielnicy (Śródmieście, przyp. aut.), a dysponujemy tylko pismem z podpisem przewodniczącego zarządu – mówi Zbigniew Dubiel, szef miejskich radców prawnych.
Ma to znaczenie, gdyż niedopełnienie formalności prawnych otwierałoby furtkę dla przeciwników uchwały. Przytoczono przykład z Felina, gdzie mieszkańcy zaskarżyli decyzję radnych o zmianie części ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Józefa Frańczaka „Lalka” (od ul. Dekutowskiego do granicy miasta). Na początku tego roku miasto wygrało sprawę, ale dopiero po kilku latach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komplikacje wzięły się z braku opinii rady dzielnicy.
– To dyskomfort dla mieszkańców zgłaszających projekty uchwał. Uporządkujmy statuty rad dzielnic i przeszkolmy członków rad dzielnic, by takie sytuacje się nie zdarzały – mówi radny Zbigniew Ławniczak (PiS).
Na wniosek radnego Bartosza Margula (PO) obywatelski projekt został skierowany do prac w dwóch komisjach: Kultury i Ochrony Zabytków oraz Gospodarki Komunalnej. Kompletny projekt z opinią rady dzielnicy Śródmieście wróci na sesję wrześniową, w 78. rocznicę bohaterskiego czynu lubelskiego woźnego.
BACH