Życzenia radnych

Chełmscy radni Mariusz Kowalczuk z PO oraz Sławomir Niepogoda z PSL skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli do prezydent Agaty Fisz propozycje inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Przeważają zadania drogowe.

Radny Mariusz Kowalczuk skupił się na swoim okręgu wyborczym, czyli osiedlach Słoneczne, Zachód i XXX-lecie. W propozycjach do przyszłorocznego budżetu Chełma ujął osiem zadań. Są to: dokumentacje techniczne i budowa oświetlenia ul. Żurawiej od posesji nr 1 do nr 14 oraz na ul. Rusałki, budowa ulicy będącej przedłużeniem Koszarowej, kontynuacja budowy ulicy dojazdowej na Zachodniej, dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Metalowej na odcinku od Złotej do Ogrodowej, modernizacja chodnika i budowa nowego przy blokach na Zachodniej 35, 37, 45, 41/47, Szarych Szeregów 7B, 7C, 9A i 9B, dokończenie budowy oświetlenia na Pszennej i parking przy blokach na Synów Pułku 7 i 9. Zasiadający już trzecią kadencję w radzie miasta Kowalczuk uważa, że zgłoszone przez niego inwestycje nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych i powinny znaleźć się w projekcie budżetu 2018 r.
O jedną inwestycję mniej zgłosił Sławomir Niepogoda. Radny z PSL skupił się nie tylko na swoim okręgu wyborczym, Rejowiecka i Śródmieście. W swoich propozycjach umieścił: dokończenie budowy chodnika na ul. Połanieckiej, od SP nr 8 do ul. Wolności, przebudowę drogi dojazdowej do sklepu „Stokrotka” przy Wolności, wymianę nawierzchni na ul. Jedność od Starościńskiej do budynku Domu Dziecka, nowy asfalt na Synów Pułku od skrzyżowania z ul. Zachodnią do bloku nr 29, dalszą budowę ul. Krańcowej, budowę kanalizacji deszczowej przy Ceramicznej i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej.
– Zgłoszone przeze mnie inwestycje, moim zdaniem, przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców miasta – uważa S. Niepogoda.
O tym, czy wnioski radnych znajdą się w budżecie Chełma na 2018 rok, zadecydują miejscy urzędnicy. Prezydent Agata Fisz ma czas do połowy listopada na przygotowanie projektu budżetu miasta. (ps)