Żywność dla potrzebujących

Już 3 października Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczyna dystrybucję żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego województwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Polski Czerwony Krzyż od czterech lat bierze udział w realizacji programu. Pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy województwa lubelskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów. Poziom dochodów osoby uprawnionej do skorzystania ze wsparcia nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby bytującej. Do czerwca 2018 r. do magazynu we Lublinie trafi około 1 000 ton artykułów spożywczych a pomocą żywnościową może być objętych około 20 tys. najbardziej potrzebujących. W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 21 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze). Każda z osób biorących udział w Programie otrzyma łącznie ponad 50 kg żywności. Artykuły żywnościowe wydawane będą w: Lublinie przy ul. Puchacza 6 i oddziałach regionalnych. (EM.K.)