10 lat minęło jak jeden dzień

(26 października) Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie działa już od dziesięciu lat. Jubileusz świętowano uroczyście – były gratulacje, podziękowania i życzenia wielu następnych wspaniałych dekad.

– Zastanawialiśmy się, w jaki sposób przedstawić 10 lat istnienia Przedszkola, gdyż dorośli uważają, iż nie jest to długi okres, natomiast dzieci były przekonane, że jest to bardzo długo – mówiła podczas uroczystości w sali włodawskiego kina Danuta Kloc, dyrektor Przedszkola nr 2.

Na wspaniałą galę złożyły się nie tylko okolicznościowe wystąpienia licznych gości, ale przede wszystkim prezentacja dokonań wychowanków przedszkola. Na scenie wystąpiły Biedronki, Misie, Żabki i Smerfy. Pokazano również ciekawy film „Wszystko zaczyna się od przedszkola” autorstwa Magdy Lewandowskiej. Była też chwila wspomnień oraz czas na nagrody dla wszystkich pracowników przedszkola. Na zakończenie głos zabrali goście: Elżbieta Wołczuk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wiesław Muszyński – burmistrz Włodawy, Joanna Szczepańska – przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Tomasz Korzeniewski – wicestarosta włodawski.

Obchody 10-lecia rozpoczęły się 22 września mszą św. w intencji wychowanków, rodziców i pracowników przedszkola oraz ich rodzin. Uroczyste nabożeństwo odprawił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie ks. Dariusz Parafiniuk. W homilii podkreślił ogromną rolę przedszkola w sprawowaniu opieki oraz edukacji i wychowaniu najmłodszego pokolenia. Oprawę mszy przygotowali wychowankowie i pracownicy przedszkola pod kierunkiem katechetki Jolanty Demianiuk-Jarząbek.

Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie zostało utworzone 1 września 2009 r. w ramach projektu „Pora do Przedszkola”. Projekt ten odpowiadał na ówczesne i – jak później okazało się – przyszłe potrzeby mieszkańców Włodawy. Współautorką i koordynatorką projektu była Agata Zakrzewska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. To ona była zobowiązana sprawdzać zgodność realizacji działań z projektem oraz to, czy na pewno na wszystkich krzesełkach i leżaczkach jest logo Kapitał Ludzki oraz infomacja „sfinansowano przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Burmistrzem wówczas był Jerzy Wrzesień, a uchwałę o powołaniu naszego przedszkola podjęła Rada Miejska V Kadencji na czele z przewodniczącym Romualdem Dydiukiem. Menadżerem, sprawującym obowiązki pierwszego dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2, została Katarzyna Kościuk, która z powodzeniem kierowała placówką przez 9 lat, wspierana przez wicedyrektor Bogusławę Górską.

Przedszkole Miejskie nr 2 nigdy nie miało i nadal nie ma własnego budynku, gdyż mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, kierowanej przez dyr. Janusza Korneluka i to on – w 2009 roku – oddał część swojej placówki na potrzeby przedszkola oraz podjął się przygotowania jej pod względem technicznym i do dzisiaj, pomimo obecnych trudności lokalowych, nadal wspiera działalność przedszkola.