10-lecie Nestora

W Krasnostawskim Domu Kultury świętowano 10-lecie Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Imprezie towarzyszył wernisaż wystawy obrazów ks. Tadeusza Stasiaka, proboszcza parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Orchowcu (gmina Gorzków) i zarazem dziekana Dekanatu Krasnystaw Zachód.

Czasopismo Artystyczne Nestor jest kwartalnikiem i ukazuje się od połowy 2007 r. Od pierwszego numeru redagowane jest pro publico bono. Nakład 1000 egzemplarzy trafia do czytelników jako gratis, w którym początkowo większą część kosztów papieru i druku pokrywał sam zespół redakcyjny. Później starostwo powiatowe w Krasnymstawie przeznaczyło na stałe symboliczną złotówkę i zaczęli pojawiać się okazjonalni sponsorzy. Ze zrozumiałych względów za publikowane materiały redakcja nie nalicza i nie wypłaca honorariów, a mimo tego na współpracę z nią decydują się kolejni świetni autorzy, nawet z odległych miejscowości. Systematycznie też przybywa czytelników i przyjaciół nie tylko na terenie Polski. Niewątpliwy wpływ na powstanie Nestora miało doświadczenie wynikające z tradycji literackich i wydawniczych krasnostawskiego środowiska artystycznego. Tytuł i format stały się udziałem Andrzeja Davida Misiury, a nad winietą i opracowaniem graficznym czuwał Tadeusz Andrzej Kiciński przy wydatnym wsparciu, w sferze wirtualnej, Cezarego Szymańskiego. Swój czas prawie od początku poświęca wydawnictwu Wiesław Krajewski, który oficjalnie od 8 numeru podjął się obowiązków sekretarza redakcji. „Nestora” tworzyli też Dariusz Włodarczyk i nieżyjący już niestety Mariusz Kargul – członkowie Grupy Literackiej A4. „Nestor z założenia dokumentuje działalność artystyczną regionu z akcentem na twórczość literacką oraz zajmuje się odkrywaniem historii związanej z ziemią krasnostawską. Jest mecenasem wschodzących talentów i nie tylko umożliwia im debiuty, ale stara się także służyć doświadczeniem, opieką i radą. Publikowane wiersze i zapisy prozą bywają różne, jak różni są ludzie, ale ideą redakcji jest dostrzeganie wszystkich, umacnianie, budowanie i tworzenie środowiska, nie tylko sama prezentacja najlepszych. Dla równowagi, wiele stron poświęconych jest też sprawom szeroko pojętej kultury, nierzadko sięgających odległych dziejów i zakątków świata” – czytamy na stronie Czasopisma.
W świętowaniu 10-lecia Nestora wzięli udział nie tylko jego założyciele, z Andrzejem Misiurą i Tadeuszem Kiciński na czele, ale i przedstawiciele władz: burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, sekretarz powiatu krasnostawskiego Wojciech Hryniewicz, przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki oraz radny powiatowy Mirosław Księżuk, reprezentujący poseł Teresę Hałas. (kg, fot. Monika Błędkowska)