100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości

Taką nazwę nosił Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP, który rozstrzygnięto w Lublinie 15 listopada podczas uroczystej gali finałowej.


Nagrody i dyplomy otrzymało 24 laureatów z całej Polski. Ich prace zaprezentowano na wystawie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Na konkurs wpłynęło 187 projektów z całego kraju. Ocenie poddano 149 prac. W składzie komisji znaleźli się historycy: prof. Tomasz Panfil i Przemysław Jaśkiewicz oraz plastyczka Dorota Jurkowska.

– Każda z prac składa się z opracowania graficznego oraz biogramu dotyczącego danego bohatera – mówi Piotr Klejny z lubelskiej Komendy OHP.

Materiały dotyczące postaci historycznych z okresu od konfederacji barskiej w 1768 r. do przyłączenia Litwy Środkowej do Państwa Polskiego w 1922 r. opracowywane były w pięciu kategoriach: bohaterowie związani z działaniami militarnymi, politycy, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci różnych grup społecznych, zawodowych, ekonomicznych, nauki, sztuki i kultury, bohaterowie „małych ojczyzn”. – Młodzież wybierała bardzo różnorodne postacie. Oprócz znanych powszechnie ojców niepodległości, jak J. Piłsudski, W. Witos czy I. J. Paderewski, pojawiły się nazwiska J. H. Dąbrowskiego, H. Kołłątaja, E. Romera czy R. Traugutta.

Wśród kobiecych bohaterek młodzież najczęściej wybierała E. Orzeszkową i M. Konopnicką, ale był i biogram św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Urszulanek Serca Jezusa Konającego czy Joanny Żubr, uczestniczki wojen napoleońskich, pierwszej kobiety odznaczonej krzyżem Virtuti Militari.

Dyplomy i nagrody dla laureatów wręczyli: Renata Wicha, zastępca komendanta głównego OHP, Piotr Gawryszczak, wojewódzki Komendant OHP, Robert Rudnicki, prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” S.A., Marcin Krzysztofik, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Piotr Szczepanik, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie. Laureaci przebywali w Lublinie trzy dni, w tym czasie wzięli udział m.in. w warsztatach survivalowych zorganizowanych w Nasutowie i wycieczce lubelskim szlakiem niepodległościowym połączonej z grą miejską.

Wśród laureatów konkursu, którzy reprezentowali komendy OHP niemal z całego kraju, znalazł się lublinianin Mateusz Rycak, z 3-18 ŚHP w Lublinie, który w kategorii „bohaterowie małych ojczyzn” zajął czwarte miejsce za pracę poświęconą Józefowi Czechowiczowi.

Emilia Kalwińska