100 lat Domu Dziecka

W tym roku Dom Dziecka w Krasnymstawie obchodzi piękny jubileusz – setną rocznicę powstania placówki. Uroczystości z tej okazji zaplanowano na 1 czerwca.

Historia Domu Dziecka jest ściśle związana z losami Krasnegostawu oraz zmianami społeczno-politycznymi w naszym kraju. – Już w 1906 roku w Krasnymstawie powstał mały sierociniec potocznie określony przytułkiem. Oficjalnie jednak to rok 1918 uznawany jest za początek pełnej działalności opiekuńczej sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W tzw. Ochronce, nazywanej też sierocińcem, zakonnice niosły pomoc dzieciom z ubogich rodzin, bezdomnym, opuszczonym i osieroconym – opowiada Alicja Kwiatosz, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie. Na siedzibę sierocińca przeznaczono budynek poaugustiański przy Kościele Trójcy na ul. Lubelskiej 18 (obecnie ul. Okrzei).

Upaństwowienie Domu nastąpiło 27 stycznia 1951 r., od tego czasu otrzymał on nazwę Państwowy Dom Dziecka w Krasnymstawie. We wrześniu 1973 roku został oddany do użytku nowo wybudowany Dom dla dzieci przy ul. Mickiewicza 1. Zbudowano go na wzór szwedzkich domów dziecka, w których budynek składał się z trzech pawilonów połączonych łącznikami. – Dom Dziecka działa przez cały ten okres niosąc pomoc, opiekę i dobre warunki do rozwoju bardzo wielu pozbawionym opieki rodziców dzieciom. Przez sto lat pracy z wychowankami niezmiennie kładziemy nacisk na naukę, kulturę osobistą, poszanowanie wartości patriotycznych i norm panujących w życiu społecznym. Uczymy tolerancji i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka. Praca wychowawcza w Domu Dziecka jest bardzo trudna i wymaga wielu poświęceń, wyrozumiałości i cierpliwości. Można śmiało stwierdzić, że jest to w pewien sposób służba i misja niesienia pomocy dziecku – zauważa Kwiatosz.

Z okazji jubileuszu krasnostawskiego Domu Dziecka zostanie wydana publikacja przedstawiająca historię Domu, zawiera ona także wspomnienia kilku byłych wychowanków. Uroczystości zaplanowane na 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, rozpoczną się odsłonięciem tablicy pamiątkowej i mszą w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie odbędzie się oficjalna uroczystość w Krasnostawskim Domu Kultury, a w godzinach popołudniowych na terenie placówki przy ul. Mickiewicza 1 w zorganizowany zostanie jubileuszowy piknik, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Krasnegostawu, a także byli wychowankowie i pracownicy Domu. (kg)