100-lecie I LO coraz bliżej

Rozmowa ze Sławomirem Kamińskim – rzecznikiem krasnostawskiego starostwa, a jednocześnie przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Nowy Tydzień: – Czy jest pan absolwentem I LO?
Sławomir Kamiński: – Niestety nie, ale przez 10 lat pracowałem w tej szkole, co zawsze bardzo mile wspominam. Kiedy więc zaproponowano mi tak poważną funkcję, nie wahałem się ani chwili. Tym bardziej, że w skład komitetu organizującego obchody 100-lecia I LO wchodzą zacne osoby, takie jak: pani Anna Patejuk – wicedyrektor szkoły, pan Sławomir Figiel – przewodniczący Rady Rodziców, pan Wojciech Kowalczyk – zastępca burmistrza Krasnegostawu i pan Robert Kościuk – były zastępca burmistrza i znany przedsiębiorca.
– Jaki jest plan obchodów jubileuszu?
– Wszystkim nam zależy, żeby obchody jubileuszowe były okazałe. Tak naprawdę to one rozpoczęły się już w dniu 3 stycznia tego roku i potrwają do końca roku. Jednak punktem kulminacyjnym będzie Zjazd Absolwentów, który zaplanowaliśmy na 3 czerwca. Zapraszamy wszystkich absolwentów do udziału. Na stronie internetowej szkoły www.1lo.krasnystaw.pl jest zakładka, gdzie należy się zarejestrować, a następnie dokonać wpłaty na konto komitetu Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Nr konta 35 8200 0008 3001 0025 4184 0001 założonego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie. Program uroczystości w ogólnym zarysie przedstawia się następująco: 8.30 – 9.20 – rejestracja uczestników w holu główny szkoły, przy ul. Piłsudskiego 50. O godzinie 9.20 nastąpi odsłonięcie w budynku szkoły tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów szkoły z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Następnie uformowana zostanie kolumna przemarszu uczestników kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego na mszę świętą. Około godziny 11.20 przemaszerujemy do sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie  przy ul. Piłsudskiego 48, gdzie w samo południe odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100-lecia szkoły. Następnie planujemy przejście do budynku szkoły, gdzie odbędą się spotkania klasowe, zwiedzanie szkoły, prezentacja okolicznościowych wystaw i obiad w sali gimnastycznej I LO. Na godz. 18.oo zaplanowany jest bal z okazji jubileuszu, który odbędzie się w sali kolumnowej Magnum Bonum, przy ul. Krasickiego 4a i potrwa do białego rana. Internat szkolny zapewnia noclegi dla uczestników zjazdu w kwocie 30 zł.
– Ile kosztuje udział w zjeździe?
– Udział w części oficjalnej zjazdu wynosi 50 zł, z kolei udział w Balu to 150 zł od osoby. Chciałbym jeszcze dodać, że Komitet Organizacyjny wspólnie z dyrektor szkoły panią Edytą Fidecką wpadli na pomysł, aby pozostawić trwały ślad z okazji tego doniosłego jubileuszu i chcemy ufundować dla szkoły nowoczesną pracownię multimedialną im. Heleny i Jana Stefańczyków. Ci Państwo przed laty mieszkając w Niemczech przekazali cały swój majątek na stypendia dla uczniów Jagiellonki. Dzięki temu każdego roku najlepszy uczeń I LO otrzymuje Nagrodę Stefleben. Chcemy im w ten symboliczny sposób za ten dar podziękować. Zwracamy się również za pośrednictwem Nowego Tygodnia do ludzi dobrego serca, aby wspomogli to przedsięwzięcie. Jesteśmy przekonani, że przy tak znacznej liczbie absolwentów rozsianych po całym świecie i dużej liczbie krasnostawskich firm powinno się to nam udać.
Dziękuję za rozmowę.(opr. kg)