13 tysięcy ekstra

Zarząd województwa lubelskiego przyznał nagrody roczne trzem dyrektorom lokalnych WORD-ów. Za zakończenie 2015 r. z bardzo dobrym wynikiem finansowym ośrodka na konto Sławomira Niepogody wpłynie 13 200 zł.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Sławomir Niepogoda, ma powody do zadowolenia. Nagroda od zarządu to równowartość jego 1,5-miesięcznego wynagrodzenia.
– Dyrektorzy nie otrzymują tak jak urzędnicy „trzynastek”, przysługuje im jedynie jednorazowa nagroda roczna. Cieszę się ze sposobu funkcjonowania ośrodka, z jego wyników, które od kilku lat są pozytywne, a także z tego, że zostało to w ten sposób docenione. Pracujemy nad efektywnością i ciągle się rozwijamy. Mamy najmniejszy ośrodek w województwie, a pod względem finansowym i zdawalności jesteśmy na drugim miejscu – mówi dyrektor WORD w Chełmie.
Umiejętne zarządzanie ośrodkiem to jedno, ale na finanse ogromny wpływ ma liczba osób zdających na prawo jazdy. A chętnych w ubiegłym roku nie brakowało, bo wielu chciało zdążyć przed zmianami, które miały wejść (choć ostatecznie nie weszły) w życie od stycznia tego roku.
W 2015 roku chełmski WORD przeprowadził 11 998 egzaminów teoretycznych (średnia zdawalność to 40,7%) oraz 13 130 egzaminów praktycznych (zdawalność 34,65%). W pierwszym półroczu tego roku przeprowadzono już 4113 egzaminów teoretycznych (zdawalność 48,67%) i 7110 egzaminów praktycznych (zdawalność 35,75%). – Kursanci chwalą sobie nowe Suzuki Baleno. Auto jest lepsze od poprzedniego pod względem technicznym, bardziej zwrotne. Zdarzają się jednak egzaminy na swifcie (średnio 1-2 na 60 dziennie), a to dlatego, że na wniosek kursanta może on zdawać egzamin na aucie, na którym uczył się jeździć. Za podstawienie i zaopatrzenie samochodu w kamery odpowiedzialne są wówczas szkoły jazdy. Naszą rolą jest sprawdzenie pojazdu przed dopuszczeniem go do egzaminu – wyjaśnia S. Niepogoda.
Wynik finansowy chełmskiego WORD-u za rok 2015 zamknął się kwotą 320 554,62 zł netto, z czego 70 000 zł przeznaczono na programy realizowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 10 000 zł na wydatki ośrodka związane z poprawą bezpieczeństwa drogowego. Pozostała kwota zwiększyła fundusz zapasowy WORD-u i będzie przeznaczona na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. – Czekamy na podjęcie przez rząd ostatecznych decyzji w kwestii Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. To dość kosztowna inwestycja opiewająca na kwotę około 6 milionów złotych. Koncepcję mamy gotową, więc w ciągu sześciu miesięcy od rozstrzygnięcia tej kwestii zdołalibyśmy wybudować płytę poślizgową i uruchomić ODTJ. Przygotowujemy się, gdyż niedługo ruszy składanie wniosków o dotacje z RPO. Chcielibyśmy skorzystać z programów europejskich i dzięki dofinansowaniu zmodernizować budynek, w którym mieściłby się ośrodek z salami szkoleniowymi – dodaje Niepogoda.
W sumie cztery działające na terenie województwa ośrodki przeprowadziły w ub.r. 158 202 egzaminy, dzięki czemu zarobiły ponad 2 miliony złotych. Zysk był o 1,6 mln zł większy niż w 2014 r. Dodatkowo WORD-y zarabiały też na innej działalności gospodarczej – wynajmowały np. sale wykładowe, place manewrowe i wolne pomieszczenia biurowe. (pc)