15 milionów za urodzenie w więzieniu na Zamku i traumatyczne dzieciństwo

Urodzona w 1949 roku w Więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie jej rodzice zostali osadzeni za wspieranie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, Magdalena Zarzycka-Redwan odwołała się od wyroku sądu przyznającego jej milion złotych odszkodowania. Domaga się kwoty, o którą występowała pierwotnie, czyli 15 mln zł. Rozprawa przed Sądem Okręgowym w Lublinie odbędzie się w ten wtorek.


Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, słuchając wyroku przyznającego jej milion złotych odszkodowania tytułem „nieuzasadnionego cierpienia zadanego dziecku przez komunistyczny aparat represji” – Magdalena Zarzycka-Redwan, zapewniała, że chodzi jej „nie tyle o konkretną kwotę, ale o otwarcie drogi do ubiegania się o zadośćuczynienie także dzieciom innych Żołnierzy Wyklętych, którzy też mieli trudne dzieciństwo i byli wyzywani od dzieci bandytów, co powinno być uregulowane ustawowo”.

Po namyśle jednak widać (i naradzie z profesjonalną kancelarią prawniczą) – wnioskodawczyni postanowiła odwołać się od wyroku uznającego przecież jej racje, ale wskazującego też na konieczność uwzględnienia poziomu życia społeczeństwa i stanu finansów państwa.

Magdalena Zarzycka-Redwan żąda pierwotnie dochodzonej kwoty 15 milionów złotych uznając, że taka właśnie suma jest godziwą, rekompensującą jej urodziny i niemowlęcy pobyt w więzieniu, w którym zmarła jej matka, oczekiwanie na wypuszczenie ojca, a po jego śmierci powrót do domu dziecka z odium „dziecka wrogów państwa”.

Rozprawa odwoławcza w tej sprawie odbędzie się we wtorek, 14. stycznia przed Sądem Okręgowym w Lublinie o godz. 9. TAK