20 lat Środowiskowego Domu Pomocy

Za nami uroczystość nadania imienia ks. Zygmunta Pisarskiego Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie. Impreza zbiegła się z 20. rocznicą funkcjonowania placówki.

Pierwszym punktem uroczystości było spotkanie przed rodzinnym domem ks. Zygmunta Pisarskiego przy ul. Żurka w Krasnymstawie. Ks. Zbigniew Kulik powitał obecnych – przedstawicieli władz, duchowieństwa, rodziny błogosławionego, społeczności ŚDS oraz mieszkańców miasta. Nawiązał do lat dzieciństwa i młodości ks. Zygmunta. Posłanka Teresa Hałas złożyła wiązankę kwiatów przed pamiątkową tablicą. W imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy kwiaty złożyła kierownik Bożenna Pachla. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego, gdzie 115 lat temu ks. Pisarski przyjął sakrament chrztu świętego. Oprawę muzyczną zapewnił zespół ,,Perły JP II”, pod kierunkiem Edyty Barteckiej-Szwal – muzykoterapeuty ŚDS. Po mszy obraz błogosławionego został wniesiony do budynku ŚDS przy ul. Konopnickiej 5. Jubileusz był okazją do wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy tworzyli ŚDS oraz wspierają aktualną działalność. Symboliczne kwiaty i słowa wdzięczności w imieniu społeczności Domu skierowano do twórców placówki: Lucyny Kozaczuk – ówczesnej Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Chełmie; Jadwigi Zajączkowskiej – ówczesnej Dyrektor MOPS w Krasnymstawie oraz Andrzeja Jakubca – ówczesnego burmistrza Krasnegostawu. Szczególne słowa podziękowania za nową siedzibą ŚDS skierowano do Hanny Mazurkiewicz – obecnej burmistrz. (k)