25 rodzin musiało oddać 500 plus

Od rozpoczęcia realizacji programu 500 plus dwadzieścia pięć rodzin z Krasnegostawu musiało zwrócić część z przyznanych świadczeń. Najczęstszym powodem było przekroczenie progu dochodowego.

Po prawie dwóch latach działalności programu 500 Plus postanowiliśmy sprawdzić, ile rodzin korzysta z tej formy pomocy w Krasnymstawie. – Na terenie naszego miasta świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus w miesiącu lutym 2018 r. otrzymało 960 rodzin, w tym 1360 dzieci na kwotę 717 tys. 244 zł i 60 groszy – informuje Grażyna Wyłupek, kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w krasnostawskim MOPS. Wyłupek podkreśla, że każdego miesiąca ilość rodzin, dzieci i kwota ulegają zmianie z powodu: ukończenia przez dziecko 18. roku życia, przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego (800 zł na osobę, 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego), zmiany miejsca zamieszkania lub też urodzenia się kolejnego dziecka w rodzinie. – Pracownicy odpowiedzialni za realizację powyższych zadań na bieżąco, każdego miesiąca prowadzą weryfikację przyznanych świadczeń wychowawczych w związku ze zmianą sytuacji ekonomicznej i rodzinnej – mówi. W okresie od rozpoczęcia realizacji Programu Rodzina 500 Plus, czyli od kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r., 25 rodzin z Krasnegostawu utraciło prawo do pobierania świadczeń na pierwsze dziecko, z powodu przekroczenia dochodu rodziny. – Rodziny te, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zobowiązane zostały do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – podsumowuje G. Wyłupek. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here