36 nowych druhów w 20 jednostkach OSP

36 strażaków, w tym pięć kobiet, ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Zasilą oni 20 jednostek OSP.

20 czerwca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Zgłosiło się do niego 36 potencjalnych strażaków (w tym 5 kobiet) z 20 jednostek OSP z terenu powiatu chełmskiego. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzone w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Chełmie.

– W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek straży pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP – wylicza Wojciech Chudoba, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie. 12 lipca odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 36 druhów, z jednostek OSP: Busówno, Czułczyce, Dryszczów, Dubienka, Huta, Kanie, Okopy, Ostrów, Sawin, Siedliszcze, Pawłów, Plisków, Pławanice, Rejowiec, Rożdżałów, Staw, Strupin Duży, Wólka Okopska, Zarzecze i Żmudź.

Brygadier Wojciech Chudoba pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. – Ukończenie szkolenia przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego – zapewnia Chudoba. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here