Od 50 lat pomagają potrzebującym

Mnóstwo życzeń, kwiatów, a przede wszystkim ciepłych słów na temat swojej pracy usłyszeli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie, która w ubiegłym tygodniu świętowała 50-lecie swojej działalności.

Jubileusz zorganizowany w KDK był okazją do sentymentalnej podróży w czasie. Wspominano początki działalności Poradni i jej przeobrażenia na tle kilkudziesięciu lat. Uroczystość rozpoczął występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie pod kierownictwem Mieczysława Pawelca. Po powitaniu gości przez dyrektor Edytę Kisiel głos zabrał wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej, który w swoim wystąpieniu podziękował dyrekcji, nauczycielom oraz pedagogom za pracę jaką wykonują każdego dnia. Głos zabrali także: poseł Teresa Hałas, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Jan Skutnik oraz prezes krasnostawskiego ZNP Bożena Gawron. Kolejnym punktem uroczystości był wykład pt. „Dziecko zdolne”, który przeprowadziła prof. Grażyna Krasowicz-Kupis, dyrektor instytutu psychologii UMCS w Lublinie oraz profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Podczas święta wszyscy obecni mieli okazję obejrzeć i wysłuchać koncertu słowno-muzycznego przygotowanego przez wychowanków MDK w Krasnymstawie: Kacpra Fideckiego i Jagodę Chojan, a także podziwiać występ grupy tanecznej Zygzak. Artystów przygotowały panie z MDK w Krasnymstawie – Anna Klus, Marzena Darmochwał i Janina Młynek. (kg)