50 tysięcy na budżet obywatelski

Do końca kwietnia włodawianie mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z rezerwy celowej. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 50 tys. zł. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Wiesława Muszyńskiego we Włodawie powstał budżet obywatelski.

– Spośród wszystkich zgłaszanych propozycji mieszkańcy będą mogli wskazać te, które są najbardziej potrzebne – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Będzie to namiastka tzw. budżetu obywatelskiego, którego dotychczas w naszym mieście nie było. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 50 tys. zł. W kolejnych latach ta kwota będzie zwiększana w miarę możliwości.
Zakres zadań, które mogą zostać sfinansowane z rezerwy celowej, jest bardzo szeroki. Dotyczyć one mogą m.in. remontów i przebudowy budynków będących własnością miasta, budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Propozycje można składać do 30 kwietnia za pośrednictwem formularza, który dostępny jest w sekretariacie włodawskiego ratusza oraz na stronie internetowej www.um.wlodawa.eu. Zgłoszenie propozycji musi uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Propozycje, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wskażą te najbardziej potrzebne. Na podstawie wyników głosowania wybrane zostaną propozycje do realizacji. (a)