500+ do zwrotu

Niektórzy chełmianie muszą oddać do MOPR-u pieniądze otrzymane w ramach programu 500+. A to dlatego, że pobrali je bezprawnie.

Jak informują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie osób, które pobrały świadczenie „500+”, choć im się ono nie należało, nie jest dużo.
– Można powiedzieć, że to marginalne zjawisko. Na ponad 4 tys. rodzin, które korzystają z tego świadczenia zaledwie 16 wezwaliśmy do jego zwrotu i to zazwyczaj tylko w jego części – mówi Agnieszka Michaluta, p.o. kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Osoby, które są wzywane do zwrotu świadczenia, nie poinformowały MOPR-u o zmianie sytuacji dochodowej swojej rodziny.
– Dużo osób nie pamięta o tym, że uzyskanie dochodu powinno zostać niezwłocznie do nas zgłoszone. Można to zrobić choćby telefonicznie, a później donieść odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej rodziny – mówi A. Michaluta.
Zgodnie z przepisami nieprawnie pobrane świadczenie „500+” musi zostać zwrócone wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Obecnie wynoszą one 7 proc.
– Jak do tej pory nie mamy problemów z odzyskaniem nienależnie pobranych świadczeń, bo ci, którzy pobrali je niesłusznie, po prostu je oddają – dodaje
A. Michaluta. (kw)