500 plus odbije się czkawką

98 rodzin z Chełma pobierało świadczenie „500 plus”, które im się nie należało. MOPR wzywa do zwrotu pieniędzy.

Świadczenie wychowawcze „500 plus” przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko bez względu na to, ile rodzice zarabiają. Inaczej jest w przypadku, gdy pieniądze mają otrzymywać rodziny z jednym dzieckiem. Wtedy istotne jest kryterium dochodowe. Tyle że, gdy sytuacja materialna rodziny ulegnie zmianie, świadczeniobiorca ma obowiązek poinformować o tym Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie. Ci, którzy tego nie zrobili i w dalszym ciągu otrzymywali pieniądze z „500 plus”, muszą zwrócić niesłusznie pobrane pieniądze.
Z danych MOPR w Chełmie wynika, że od początku funkcjonowania programu do teraz (lata 2016-2018) łącznie 98 rodzin pobrało nienależnie 151 500 zł. W rozbiciu na poszczególne lata sytuacja wygląda następująco: w 2016 roku 45 rodzin pobrało niesłusznie 72 tys. zł, z czego 66 tys. zł wróciło już do kasy MOPR (40 rodzin oddało pieniądze bez większych problemów), 1 tys. zł od 2 rodzin znajduje się w windykacji, 5 rodzin spłaca sukcesywnie 6 tys. zł, a 3 tys. zł od 4 rodzin zostały przekazane do windykacji.
W 2017 roku 50 rodzin pobrało łącznie 78 tys. zł, z czego 37 spłaciło 56 766,64 zł, 13 rodzin spłaca 21 233,36 zł, a 5 tys. zł od 2 rodzin trafiło do windykacji.
Z kolei w tym roku udowodniono już, że 3 chełmskie rodziny nienależnie pobrały 1500 zł ze świadczenia (pieniądze zostały już oddane).
Łącznie od 80 świadczeniobiorców odzyskano 124 266,64 zł, a 18 kolejnych jest w trakcie spłaty 27 233,36 zł.
Jak mówią pracownicy ośrodka pomocy, weryfikacja odbywa się na bieżąco. Część przyłapanych chełmian zwraca pieniądze jednorazowo, część w ratach, a jeszcze inni godzą się na to, by kwota należna do zwrotu była potrącana z bieżąco wypłacanych im innych świadczeń.
Za podawanie fałszywych danych grozi odpowiedzialność karna. Zdaniem pracowników MOPR zatajanie informacji o faktycznych dochodach nie było jednak celowym działaniem ze strony chełmian, a wynikało z ich niewiedzy. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here