60 lat Muzeum w Krasnymstawie

Kilka dni temu Muzeum Regionalne w Krasnymstawie świętowało swoje sześćdziesiąte urodziny. Zasłużeni pracownicy placówki z rąk wojewody lubelskiego i wicemarszałka województwa lubelskiego odebrali specjalne odznaczenia.

Krasnostawskie muzeum powstało w 1958 r., a na jego siedzibę wybrano dawne Kolegium Jezuickie, wpisane do katalogu zabytków województwa lubelskiego. Dzięki funkcjonowaniu instytucji kultury we wnętrzach pokolegialnych udało się zachować budynek w stanie umożliwiającym udostępnianie go zwiedzającym, a dzięki pracom restauratorskim przeprowadzonym w ostatnich kilkunastu latach, przywrócono wygląd zbliżony do oryginalnego, zatracony po licznych przeróbkach architektonicznych następujących na przestrzeni wieków.

Po 60 latach od organizacji pierwszej wystawy mieszczącej się w jednej sali, do muzeum przybyli wszyscy, którzy przyczynili się do rozwoju Muzeum, a także jego sympatycy i przyjaciele. Swoją obecnością uroczystość uświetnił m.in. senator Józef Zając, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, starosta krasnostawski Janusz Szpak, zastępca burmistrza Krasnegostawu Edward Kawęcki, pełniący obowiązki wójta gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk i Mirosław Księżuk reprezentujący poseł Teresę Hałas. Nie zabrakło radnych powiatowych i miejskich, dyrektorów instytucji samorządowych, prezesów lokalnych firm i byłych pracowników Muzeum na czele z wieloletnim dyrektorem Władysławem Fedorowiczem.

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza odprawiona w sąsiadującym z Kolegium Pojezuickim kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego. Następnie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą założyciela Muzeum Zygmunta Tokarzewskiego. W dalszej części ceremonii, która przeniosła się do refektarza, dyrektor Muzeum Marek Majewski przypomniał historię i dotychczasowy dorobek placówki oraz przedstawił plany na przyszłość.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień dla byłych i obecnych pracowników krasnostawskiego Muzeum. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wojewoda Czarnek Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył dyrektora Marka Majewskiego. Medalem Złotym za długoletnią służbę uhonorował Elżbietę Sobczuk, medalem srebrnym Edytę Basińską i Marcina Wilkołazkiego, a medalem brązowym Joannę Martirosjan i Mateusza Sorokę. Ponadto Czarnek wręczył okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, jako instytucji. Podczas imprezy przyznane zostały także dwa odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, które wręczył wicemarszałek Krzysztof Grabczuk.

Pierwsze otrzymało Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, a drugie emerytowany dyrektor Władysław Fedorowicz. Dodatkowo z rąk wicemarszałka medale pamiątkowe województwa lubelskiego odebrali: ks. Henryk Kapica i Edward Romańczuk, a okolicznościowe grawertony i dyplomy: Artur Capała, Jadwiga Romańczuk, Zofia Smorga, Wiesława Brodaczewska, Halina Kasprzak, Wanda Kadłubowska i Teresa Stasiuk. Ponadto z okazji jubileuszu starosta Szpak wręczył dyplom Annie Frańczuk, a Maja Toczona-Wal i Konrad Grochecki otrzymali podziękowania od dyrektora Muzeum. Godną oprawę uroczystości zapewniła młodzież z II LO pod opieką Bożeny Szafran-Ogonowskiej. Jubileuszowym uroczystościom towarzyszyło otwarcie dwóch nowych wystaw czasowych.

Pierwsza z nich „Muzeum Sześciu Gablot”, stanowi rekonstrukcję pierwszej ekspozycji muzealnej prezentowanej od roku 1958 do 1960 r. Druga, „Świat Zamknięty w grach – od magii do zabawy”, ma na celu przybliżenie zapomnianych treści magiczno-symbolicznych, które niosły ze sobą gry i zabawy. (kg, fot. Przemysław Sarzyński).