600 plus dla wójta. Razem: 11086 zł

(25 stycznia) Dla podjęcia dziesięciu uchwał zebrała się Rada Gminy Włodawa. Radni zgodzili się m.in. przeznaczyć 11 tys. 200 zł dla policji na wsparcie działań w sezonie turystycznym nad Jeziorem Białym. Przyklepali podwyżkę wynagrodzenia wójta gminy – Tadeusza Sawickiego.

Podczas sesji radni gminy Włodawa podjęli uchwały m.in. w sprawach: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Włodawa uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Włodawa, a także dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Włodawa. Podczas obrad radni zgodzili się także na przekazanie policji 11 tys. 200 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działań w sezonie turystycznym nad Jeziorem Białym. Kwota ta pozwoli na zatrudnienie w sezonie dwóch dodatkowych policjantów. Jeżeli podobnego wsparcia, na zatrudnienie dwóch kolejnych funkcjonariuszy, udzieli policji także Rada Powiatu Włodawskiego, Okuninkę w tym roku patrolować będzie 23 policjantów. To o czterech więcej niż przed rokiem.

600 plus dla wójta

Radni przyjęli uchwałę o podwyżce wynagrodzenia wójta Tadeusza Sawickiego. W sumie wójt zarobi więc miesięcznie 11 086 zł. To więcej niż otrzymują np.: burmistrz Włodawy, starosta włodawski i prezydent Zamościa. Płaca wójta Sawickiego wzrosła, w stosunku do roku ubiegłego o 5 procent, w sumie o 591 zł. Uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Włodawa poparło 11 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

W kuluarach komentują,
a na sesji przyklepują
O podwyżkę dla wójta, w wysokości 600 zł, wnioskował sekretarz gminy Andrzej Kratiuk. Żeby było mniej szumu, jak to określił jeden z urzędników, projekt tej uchwały dołączono do porządku obrad dopiero na sesji. – Chodziło o to, żeby wcześniej nie było pisania w prasie czy internecie i ewentualnego nagłośnienia tej niepopularnej decyzji, bo a nuż radni by się jednak ocknęli – mówi nam anonimowo urzędnik.
Uchwałę w sprawie podwyżki dla wójta zaproponował sekretarz gminy. Niektórzy radni w kuluarach komentowali, że to dziwne, żeby taką propozycję składała osoba, której pracodawcą jest sam wójt. A niektórzy wręcz mówili o „wazeliniarstwie”. Taką propozycję powinien, jeśli już, składać przewodniczący rady. Ten jednak na sesji wyraźnie się odciął od autorstwa tej propozycji. Co ciekawe, rok temu rada podniosła wójtowi wynagrodzenie o niemal 400 zł, choć sekretarz wnioskował o 1500 zł podwyżki. Wówczas w dyskusji nad uchwałą najwięcej do powiedzenia miał radny Dariusz Makarewicz, który był oburzony wysokością proponowanej podwyżki. Obecnie radny ten tylko wstrzymał się od głosu. Wstrzymali się także radni: Małgorzata Kozakiewicz i Leszek Pawluk. 11 radnych głosowało jak jeden mąż za podwyżką (radny Bogusław Wieliczko był nieobecny).
Radni nie pytali o uzasadnienie podwyżki. Przyjęli zatem, że zarobki w wysokości niemal dwukrotnej pensji wicestarosty włodawskiego to jednak wciąż mało dla wójta. – W końcu to najbogatsza gmina w powiecie. A teraz ma najbogatszego wójta – dało się słyszeć w kuluarach. (der)

Wynagrodzenie wójta T. Sawickiego
po podwyżce:
– zasadnicze – 5 900 zł (maksymalna stawka), dodatek funkcyjny – 1900 zł (maksymalna stawka), dodaje specjalny – 27% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2106 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1180 zł. Razem: 11 086 zł (brutto).