70-hektarowy nadrzeczny raj

Nad Bystrzycą mają stanąć m.in. takie obiekty

90 mln zł planuje wyłożyć miasto na budowę „parku nadrzecznego”, który ma powstać w ciągu 3 najbliższych lat nad Bystrzycą (pomiędzy ul. Żeglarską i ul. Janowską). Na ponad 70 hektarach powstanie raj rekreacyjny.


– Budowa „parku nadrzecznego” stanowi część programu rewitalizacji doliny Bystrzycy i jest kontynuacją miejskich działań w zakresie tworzenia parków i zieleni – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Inwestycja ma być realizowana etapami (podzielona na 24 części), a środki na nią miasto chce pozyskać także z Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności miasto chce skompletować dokumentację.

– Możliwy termin rozpoczęcia inwestycji to przyszły rok – zapowiada Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju. Prace potrwałyby około trzech lat. Teren, na którym ma powstać przyszły park wymaga jeszcze uzgodnienia własności działek z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w którego gestii są rzeczne wały.

– Obecna rowerowa ścieżka nad Zalew znajduje się na gruntach Wód Polskich – przyznaje Krzysztof Żuk, ale zapewnia, że w sprawie podziału gruntów są prowadzone intensywne rozmowy. Pierwsze prace w parku dotyczyć mają poprawy funkcjonowania mocno zatłoczonego szlaku pieszo-rowerowego w kierunku Zalewu.

Kładki, punkty widokowe, plaże

Na terenie „parku nadrzecznego” zaplanowano 7 kładek przerzuconych przez Bystrzycę. Ratusz planuje również zmodernizować kładkę pieszo-rowerową przy moście kolejowym w rejonie ul. Janowskiej. – Obecnie mamy tu tylko dwa techniczne pomosty, które przyjmują cały ruch pieszo-rowerowy, a chcielibyśmy by nowe kładki były też miejscami umożliwiającymi rekreację i spotkanie się – wyjaśnia architekt parku Michał Fronk.

Kładki mają być wykonane z naturalnych materiałów i umożliwiać dojście do lustra wody. W opracowanej koncepcji nadano im bardzo zróżnicowane i oryginalne formy, nawiązujące do istniejących miejsc, czasem też do ich historii lub charakteru. Stąd w projekcie nadano im m.in. takie nazwy jak „wstęga” (w nawiązaniu do kształtu ulicy Żeglarskiej), „połamany trakt”, „drewniany wodociąg” czy „koło młyńskie”. Architekci zaprojektowali m.in. kładkę rekreacyjno-widokową przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, łączącą tereny dwóch plaż, czy wielopoziomową kładkę z funkcją tarasu widokowego. Kajakarze i wędkarze zyskają 7 pomostów nad brzegiem Bystrzycy.

Powstaną liczne podesty i punkty widokowe. – Przyroda jest głównym bohaterem tego parku, ma do niego przyciągać mieszkańców – tłumaczy Michał Fonk. – Chcemy udostępnić im miejsca do których nie można dziś dojść: łąki, zarośla czy łęgi – dodaje. Ciekawostka będą na pewno, podobne do tych w Poleskim Parku Narodowym, ścieżki wykonane z drewnianych podestów, poprowadzone nad bagnistymi terenami czy parkowe podesty umieszone na różnych poziomach. Niektóre pomosty zaplanowano na wysokości okolicznych drzew.

Dodatkowo, obok osiedla Łąkowa urządzone zostaną plaże. Obok istniejącego tam boiska do piłki nożnej oraz plenerowej siłowni i placu zabaw dla dzieci, zostanie wybudowane boisko do siatkówki, tor przeszkód i gniazdo do wspinaczki. Znajdujący się w tym miejscu zbiornik zostanie wykorzystany jako „wodny placem zabaw” latem, a zimą jako lodowisko.

Gastronomia i kultura

W parku nadrzecznym będą cztery punkty kawiarenki. W ruinach starego młyna zostanie wybudowany amfiteatr. Przy niższej ścianie młyna znajdzie się zaplecze sceny. Otwory po dawnych oknach i drzwiach wypełnione będą podświetlanymi panelami, z informacjami o historii młynarstwa na Lubelszczyźnie, bo ruiny tego młyna to ważny punkt na mapie szlaku młynów wodnych. – Będzie to przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych i znacząca atrakcja turystyczna nowego parku – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Na terenie całego parku zostaną postawione także kosze na śmieci, stojaki na rowery i ławki oraz WC.

Emilia Kalwińska

Park nadrzeczny w liczbach:

71,58 ha – powierzchnia terenu przeznaczonego na park; 3,15 km – długość koryta rzeki Bystrzycy w obszarze parku; 7,5 km – łączna długość ścieżek pieszych o nawierzchniach utwardzonych; 7,5 km – łączna długość ścieżek rowerowych asfaltowych; 2,0 km – łączna długość szlaków turystycznych o nawierzchniach mineralnych; 5,2 km – łączna długość ścieżek pieszych na podestach; 7 kładek – 5 kładek dla ruchu pieszego i rowerowego, 1 kładka o charakterze pieszo-rekreacyjnym oraz 1 zmodernizowana kładka pieszo-rowerowa przy moście kolejowym w rejonie ul. Janowskiej; 4 punkty gastronomiczne z ogólnodostępnymi toaletami; 8 punktów widokowych; 4 ścieżki edukacyjne o tematyce wodnej, przyrodniczej, geologicznej i historyczno-kulturowej; 2 place zabaw; 2 plaże do leżakowania i kąpieli słonecznych – miejska i osiedlowa; adaptacja ruin dawnego młyna na miejsce wydarzeń kulturalnych ze sceną i amfiteatrem terenowym; 7 pomostów nadrzecznych dla kajakarzy, wędkarzy i spacerowiczów; 5 parkingów; mała architektura – ławki, kosze, stojaki na rowery itp.; oświetlenie terenu zasilane energią pozyskiwaną z mikroinstalacji fotowoltaicznych; monitoring, WI-FI.

Kolejnym krokiem miasta w planowaniu miejskiej zieleni jest oddanie do użytku w 2020 roku zrewitalizowanego, kosztem 40 milionów złotych, Parku Ludowego (23 hektary powierzchni). Dwa lata temu otwarto Park Zawilcowa na terenie dawnego wysypiska śmieci (koszt 8 milionów złotych – 14 hektarów powierzchni). Rewitalizację przeszedł także Park Jana Pawła II (8 milionów złotych). Wciąż w planach jest powstanie Parku na Błoniach (ma już kompletną dokumentację i projekt ) oraz rewitalizacja Parku Bronowickiego pomiędzy ulicami Fabryczną i Łęczyńską. Te dwa ostatnie projekty ratusz musi odłożyć w czasie, bo w obecnym budżecie brakuje na nie pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here