70 lat razem!

Państwo Zdzisław i Władysława Roszkowscy obchodzili 70. rocznicę ślubu. Jubilaci mówią, że receptą na tak długi staż małżeński w ich przypadku był wzajemny szacunek i ciężka praca.

Państwo Roszkowscy mają najdłuższy staż małżeński w gminie Leśniowice. Ślub wzięli w kościele rzymskokatolickim w Bończy w 1946 r., a ślub cywilny tego samego roku w USC w Siennicy Różanej. Pani Władysława ma 91 lat, jej mąż jest 4 lata młodszy. Państwo Roszkowscy dochowali się dwóch synów, jeden z nich zmarł. Małżeństwo zajmowało się głównie rolnictwem. Mówią, że sekretem tak długiego stażu małżeńskiego jest wzajemny szacunek i ciężka praca. Jubilatom gratulacje i życzenia złożyli Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice oraz Stefan Prokop, przewodniczący Rady Gminy Leśniowice. (opr. mo)