700 tysięcy na 11 Listopada

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie jako jedyne złożyło ofertę na dokończenie modernizacji ul. 11 Listopada. Dalsza przebudowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie miasto uzyskało z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

W ubiegłym roku miasto złożyło do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wniosek o pieniądze na kontynuowanie przebudowy korytarza staromiejskiego, w tym przypadku ul. 11 Listopada. Po ocenie projektów, wszystko wskazywało na to, że Chełm nie dostanie złotówki, bo wniosek znalazł się na odległej pozycji listy. Tymczasem miesiąc temu wojewoda lubelski poinformował o oszczędnościach, jakie powstały po przetargach na wyłonienie wykonawców inwestycji w innych samorządach. Chełm z programu dostał 703 tys. zł.
Część zaplanowanej przebudowy ul. 11 Listopada, wraz z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. ks. Brzóski, miasto wykonało w połowie br. z własnych pieniędzy. Dzięki dofinansowaniu zrealizuje całość, aż do ul. Rolnicznej. – Oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej, będą nowe chodniki, wjazdy na posesje i zatoka autobusowa – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.

W piątek (14 października) minął termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców. Zgłosiło się tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie. – Zaproponowana cena za wykonanie wszystkich robót mieści się w zaplanowanej na dokończenie inwestycji kwocie – zapewnia K. Tomasik. – Jeśli po sprawdzeniu oferty okaże się, że jest ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, podpiszemy ze spółką umowę na realizację zadania. MPRD zapewniło, że całość jest w stanie wykonać w ciągu 60 dni, maksymalnie do 20 grudnia br. Ze względu na dofinansowanie, inwestycja musi być w tym roku zrealizowana i rozliczona. (ptr)